Europejski Tygodzień Umiejętności Zawodowych 2020

Obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych były 150 dni, czyli 4 miesiące i 30 dni temu.

W 2020 roku obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych przypadły na 9 listopada (poniedziałek).

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczne wydarzenie, podczas którego organizacje lokalne, regionalne lub krajowe prezentują to, co najlepsze w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). ET to ścieżka do bardziej satysfakcjonującego życia osobistego i zawodowego. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest platformą, dzięki której potencjał VET jest szerzej znany, a także okazją do wymiany informacji i dobrych praktyk w Europie i poza nią.
Poszczególne edycje Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych są organizowane z Prezydencją kraju Rady Unii Europejskiej. Szereg działań partnerskich odbywa się (również cyfrowo) w całej UE. Każdy i wszędzie może przyłączyć się do tych działań.