Grekokatolicy w Polsce przechodzą na kalendarz gregoriański

2024-01-09 | Autor: MB | Święta w Polsce
Podobnie jak Kościół greckokatolicki na Ukrainie, Kościół greckokatolicki w Polsce również przechodzi na kalendarz gregoriański. Decyzja ta została podjęta przez Synod Biskupów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w lutym 2023 roku.

Przejście na kalendarz gregoriański oznacza, że od 1 września 2023 roku święta stałe w Kościele greckokatolickim w Polsce będą obchodzone w tych samych terminach co w Kościele katolickim obrządku łacińskiego. Oznacza to, że np. Boże Narodzenie będzie obchodzone 25 grudnia. Przejście na kalendarz gregoriański nie będzie miało wpływu na daty Wielkanocy i innych uroczystości ruchomych. Te święta będą nadal obchodzone w tym samym dniu w całym Kościele greckokatolickim, niezależnie od tego, czy znajdują się na kalendarzu gregoriańskim, czy juliańskim. Decyzja o przejściu na kalendarz gregoriański spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez większość wiernych Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Niektórzy jednak wyrazili obawy, że może ona prowadzić do podziałów w Kościele.

Przyczyny przejścia na kalendarz gregoriański


Główną przyczyną przejścia na kalendarz gregoriański była chęć ujednolicenia liturgii z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Większość Kościołów chrześcijańskich, w tym Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół anglikański, a także wiele Kościołów prawosławnych, już dawno przeszło na kalendarz gregoriański.

Przejście na kalendarz gregoriański było również podyktowane potrzebą dostosowania kalendarza do współczesnych realiów. Kalendarz juliański, który jest używany przez Kościół greckokatolicki od VII wieku, jest o 13 dni przesunięty w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. Oznacza to, że w kalendarzu juliańskim święta stałe przypadają w innych terminach niż w kalendarzu gregoriańskim.

Znaczenie przejścia na kalendarz gregoriański


Przejście na kalendarz gregoriański jest ważnym wydarzeniem w historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Oznacza ono, że Kościół ten będzie jeszcze bardziej zbliżony do innych Kościołów chrześcijańskich. Przejście na kalendarz gregoriański może również mieć pozytywny wpływ na integrację Kościoła greckokatolickiego z polskim społeczeństwem. Większość Polaków używa kalendarza gregoriańskiego, więc przejście na ten kalendarz przez Kościół greckokatolicki może ułatwić komunikację i współpracę między Kościołem a społeczeństwem.

Przejście na kalendarz gregoriański może również prowadzić do pewnych problemów. Niektórzy wierni mogą mieć trudności z przystosowaniem się do nowych terminów świąt. Może to również prowadzić do podziałów w Kościele, zwłaszcza wśród wiernych, którzy są przywiązani do tradycji kalendarza juliańskiego.

Grekokatolicy w Polsce


Grekokatolicy w Polsce to grupa wyznaniowa wywodząca się z wschodniej tradycji chrześcijańskiej. Ich obrządek liturgiczny jest oparty na tradycji bizantyjskiej. W Polsce grekokatolicy stanowią około 55 tysięcy wiernych, skupionych w trzech diecezjach: przemysko-warszawskiej, wrocławsko-koszalińskiej i olsztyńsko-gdańskiej.