Imieniny Krzysztofa

👨 Krzysztof ♂️

Do najbliższych imienin Krzysztofa zostało 149 dni, czyli 4 miesiące i 27 dni.

Krzysztof obchodzi swoje imieniny najczęściej 25 lipca (czwartek)

Pochodzenie imienia

Imię Krzysztof wywodzi się języka greckiego, zaś greckie słowo Christophóros użyto w charakterze imienia własnego. Przymiotnik istnieje w dwóch znaczeniach, jako 'przynoszący, rodzący Chrystusa' oraz 'noszący (w sobie), wyznający Chrystusa'. Imię należało do imion chrześcijańskich, tak więc obok imienia Christophóros pojawiło się Christód-ros, oznaczający 'dar Chrystusa', powstały na wzór Heliód-ros 'dar boga Heliosa'.

Charakterystyka osób noszących imię Krzysztof

Krzysztof to mężczyzna o zmiennym charakterze oraz nastrojach. W jednej chwili potrafi popaść z radosnego w melancholijny nastrój bez widocznej przyczyny. Krzysztof sam nie zna swojej prawdziwej natury, tak więc ze zdziwieniem podchodzi do własnych reakcji. Również jego otoczenie nie może przewidzieć jego zachowania, tak więc nieraz wzbudza zaskoczenie lub złość. Krzysztofa można kochać lub nienawidzić, tak więc zazwyczaj posiada małe grono wiernych przyjaciół. Raczej jest towarzyski, a wśród najbliższych traktowany jest z największą sympatią. Jego pasją są dalekie podróże i często z przyjaciółmi zwiedza świat.
Krzysztof posiada dobrze rozwiniętą intuicję oraz przenikliwość, która pomaga w odkrywaniu ludzkiej natury i czasami dostrzega więcej niż otoczenie. Taka umiejętność pozwala na odniesienie sukcesu, szczególnie w pracy, która wymaga kontaktów międzyludzkich. Również wyróżnia się wielką pracowitością, a także wytrwałością. Jest sumiennym pracownikiem, a jego pracowitość nieraz jest doceniania przez pracodawców. Krzysztof z odwagą pokonuje wszelkie przeciwności losu i nieraz zmierza do celu bez patrzenia za siebie. Niestety, ale także nie zwraca uwagi na piętrzące się przed nim trudności, co może zaszkodzić jego poczynaniom.
Często w jego duszy toczy się potężna burza emocji, ale on nie potrafi jednoznacznie wyrazić uczuć. Dlatego jego zachowanie tak często wywołuje zdziwienie otoczenia. Najczęściej dąży do zachowania opanowania, a w wyjątkowych sytuacjach ujawnia się jego praktycyzm. W życiu kieruje się rozumem, zaś głos serca znajduje się na drugim miejscu. Również z praktycznością podchodzi do związków miłosnych, gdyż nie każda kobieta zasługuje na jego miłość. Wobec kandydatek ma specjalne wymagania, którym nie każda kobieta potrafi sprostać. Ale gdy na swojej drodze spotka prawdziwą miłość, to gotowy jest do wielu ustępstw. Niestety, także bywa zazdrosny oraz zaborczy, zwłaszcza, że obawia się wszelkich zdrad i aktów nielojalności. Nie potrafi szybko wybaczać i nieraz długo rozdrapuje stare rany. Krzysztof to wrażliwy mężczyzna, którego ego można bardzo łatwo zranić. Zazwyczaj jest wiernym mężem i ojcem, i dlatego idealnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dobro najbliższych stawia na pierwszym miejscu, a szczęście rodzinne traktuje jako najważniejszy skarb w życiu.

Patron imienia

Patronem imienia jest św. Krzysztof, pochodzący z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Według legendy, to w tej miejscowości poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Co ciekawe, należy do z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. Najstarszym świadectwem jego kultu jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym została zawarta informacja o ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Według popularnej legendy, pierwotne imię Świętego brzmiało Reprobus, czyli Odrażający, bowiem Św. Krzysztof miał podobną głowę do psa, ale wyróżniał się niespotykaną siłą. Dlatego oddał się w służbie do najpotężniejszego pana na ziemi. Początkowo był to król tej krainy, później Szatan, zaś na końcu przyjął chrzest i zaczął służyć Chrystusowi. Jezus za jego nawrócenie przywrócił Świętemu wygląd ludzki. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, św. Krzysztof postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, aby przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.
Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg, ale kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał i wtedy poczuł, że zapada się pod ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Od Chrystusa dowiedział się o swojej męczeńskiej śmierci. Został patronem Ameryki i Wilna, a także na przykład pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. W ikonografii Święty przedstawiany jest jako olbrzym przechodzący przez rzekę, zaś na barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa.

Ciekawostki

Polska forma imienia Krzysztof wywodzi się od łacińskiego imienia Christophorus. W polskim imieniu zachował się związek z imieniem Chrystus, które brzmiało Kryst, Krzyst i Krzyszt. W źródłach zanotowano następujące formy: Krzysztek lub Krzystek (1396 rok), Christoforus - Krystek (1454 rok), Cristinus – Krzysztek (1475 rok). Współczesna forma imienia pojawiła się pod wpływem niemieckim, na przykład imię Kristof zanotowane w 1402 roku. Po niedługim czasie zaczęto imię to utożsamiać jako połączenie wyrazów krzyż i topór, więc imię zatraciło swój pierwotny związek z Chrystusem. W XV i XVI wieku, imię Krzysztof zostało przyjęte w kilku rodach na stałe.

Wyszukiwarka imion

Wpisz imię i kliknij przycisk by wyszukać.