Matura 2023 - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o maturze

2022-09-22 | Autor: KaJ | Szkoła
Matura to jeden z najbardziej stresujących egzaminów w naszym życiu, jednak w tym przypadku strach ma wielkie oczy. Większość maturzystów już po zakończeniu tego życiowego testu przyznaje, że wcale nie było tak źle. Odpowiedzi na pytania są w zasięgu nawet przeciętnych uczniów, wystarczy po prostu poświęcić trochę czasu na naukę i zbyt często nie wagarować?. By dodatkowo ułatwić uczniom podejście do matury 2023 zebraliśmy w jednym miejscu podstawowe informacje i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Majowe egzaminy odbędą się w dwóch formułach – 2023 i 2015. Jest to konsekwencja reformy edukacji z 2017 roku, kiedy zlikwidowano gimnazja.

Terminy matury 2023


Egzaminy w formule 2015 i 2023 odbędą się w tym samym terminie.

Pierwsze egzaminy maturalne z części pisemnej zostaną przeprowadzone tuż po weekendzie majowym, 4 maja. Potrwają do 23 maja. Część ustną z wszystkich przedmiotów zaplanowano na dni od 10 maja do 23 maja, z wyjątkiem 14 i 21 dnia tego miesiąca. Dla tych uczniów, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych bądź losowych nie przystąpią do egzaminu w pierwszym terminie, ustalono dodatkowy. Od 5 do 7 czerwca część ustna, od 1 do 19 czerwca pisemna.

Znana jest już także sesja poprawkowa – jest to 21 oraz 22 sierpnia.

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest dostępny na końcu artykułu.

Warto odwiedzać stronę bimKal.pl, gdzie można zobaczyć ile dni pozostało do konkretnego egzaminu. Np. tutaj są informacje o maturze z języka polskiego: https://bimkal.pl/kalendarz-szkolny/matura-z-j-polskiego

Matura 2023 - pytania i odpowiedzi

Kto będzie pisał maturę w formule 2023?

Do egzaminu maturalnego w formule 2023 przystąpią uczniowie kończący 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum.

Kto będzie pisał maturę w formule 2015?

Formuła 2015 dotyczy absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum.

Jak będzie wyglądała matura w 2023 roku?

Matura w 2023 roku podzielona jest na część ustną i pisemną. Matura pisemna obejmie cztery egzaminy na poziomie podstawowym: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Całość uzupełnia egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, bez wymaganego progu zdobytych punktów. Wśród nich można wybierać m. in. takie przedmioty jak: biologia chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka.

W przypadku matury ustnej 2023, należy zaliczyć język polski i język obcy nowożytny.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Przedstawiciele oświaty delikatnie zaznaczają, że matura 2023 może być trochę trudniejsza od tej z poprzedniego roku. Wraca egzamin ustny i to najprawdopodobniej może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie ma jednak podstaw do obaw – kto solidnie się przygotuje, z pewnością poradzi sobie zarówno na egzaminie pisemnym jak i ustnym. Nie ma bowiem obaw, by spodziewać się materiału, który nie był przerabiany przez nauczycieli.

Ile będzie trwała matura 2023?

Czas trwania matury 2023 wyznaczony został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jest on różny w zależności od przedmiotu, formy egzaminu oraz formuły. Właściwy egzamin zaczyna się w momencie, kiedy maturzyści zostaną poinformowani o zasadach testu.

Ile będzie trwała matura pisemna z języka polskiego w formule 2023?

Matura pisemna z języka polskiego w formule 2023 potrwa 240 minut.

Ile będzie trwała matura pisemna z języka polskiego w formule 2015?

Matura pisemna z języka polskiego w formule 2015 potrwa 170 minut.

Ile będzie trwała matura pisemna z matematyki?

Na napisanie egzaminu maturalnego z matematyki przeznaczono 180 minut.

Ile będzie trwała matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna z języka polskiego trwa około 30 minut.

Jak będzie wyglądała matura ustna 2023 z języka polskiego?

Maturzyta po otrzymaniu zestawu zadań ma 15 minut na przygotowanie się do wygłoszenia dwóch monologów, trwających łącznie 10 minut, następnie przez około 5 minut bierze udział w rozmowie z zespołem przedmiotowym.

Jak będzie wyglądała matura ustna 2023 z języka obcego?

Egzamin maturalny ustny z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Po wylosowaniu zestawu pytań zdający rozmawia z egzaminatorem przez taki okres czasu.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023?

Do zaliczenia matury pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego trzeba osiągnąć 30% poprawnych odpowiedzi. Także na maturze ustnej 2023 z języka polskiego i nowożytnego wymagane jest 30%.

Czy trzeba zdać rozszerzenie na maturze 2023?

Tak, każdy uczeń na maturze 2023 musi przystąpić do egzaminu z dodatkowego przedmiotu, takiego jak biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka czy historia. Maksymalnie można zdawać egzamin z sześciu przedmiotów dodatkowych.

Czy w 2023 roku będzie matura ustna?

W 2023 roku maturzyści przystąpią do egzaminu ustnego. Przedmioty objęte tą formą testu, to język polski i język obcy nowożytny. Należy osiągnąć próg 30% poprawnych odpowiedzi.

Czy matury ustne będą odwołane 2023?

Aktualnie nic nie wskazuje, by matura ustna 2023 została odwołana. Wcześniej stało się tak wskutek dużej liczby zachorowań, obecnie sytuacja epidemiologiczna wg rządzących jest stabilna.

Czy wróci matura ustna?

Tak, po nieobecności matury ustnej spowodowanej pandemią koronawirusa, w 2023 roku uczniowie będą zdawać egzamin także w takiej formie. Jednym przeciwskazaniem wydaje się powrót dużej liczby zachorowań, jednak jest to mało prawdopodobne, by covid sparaliżował maturę ustną 2023.

Czy rocznik 2003 ma maturę ustną?

Uczniowie techników z rocznika 2003, którzy przystępują w 2023 roku do matury, będą musieli zdać egzamin ustny. Ich koledzy z liceów, urodzeni w tym samym roku, w latach 2021 i 2022 nie musieli jednak zdawać matury ustnej. Wzbudza to trochę kontrowersji, ponieważ uczniowie z rocznika 2003 mogą czuć się potraktowani nieco niesprawiedliwie.

Czy będzie matura ustna 2023 po gimnazjum?

Tak, uczniowie, którzy kończyli jeszcze gimnazjum, wezmą udział w maturze ustnej, W okresie pandemii koronawirusa egzaminy w formie ustnej były zawieszone, jednak był to stan tymczasowy. Teraz wszystko wraca do stanu przed wybuchem pandemii.

Co usunięto z matury 2023 polski?

Z zakresu programowego matury 2023 z języka polskiego usunięto m. in. Osiecką, Młynarskiego, Gombrowicza a także "Romeo i Julia" Szekspira. Zmiany ominęły natomiast literaturę romantyczną, pozytywistyczną oraz teksty staropolskie.

Kiedy próbne matury OPERON?

Matura próbna organizowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON odbywa się już od 2007 roku. Tegoroczna edycja zostanie przeprowadzona w dniach 22–25 listopada. Matura próbna z Operonem odbywa się w całym kraju, jest zgodna z wszystkimi wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kiedy próbne matury CKE?

Próbne matury CKE odbyły się w dniach od 28 września – 30 września. W środę 28 września o godz. 9:00 –język polski na poziomie podstawowym, w kolejnych dniach matematyka na poziomie podstawowym oraz języki obce nowożytne.

Kolejne matury próbne zaplanowano na dni 12- 22 grudnia 2022 roku.

Co było na maturze w poprzednich latach?

Matura z języka polskiego każdego roku jest przedmiotem największych spekulacji – jakie lektury pojawią się w części opisowej? Dobrze więc wiedzieć, co było na maturze w poprzednich latach. W roku 2022 uczniowie mieli do wyboru wypracowania na następujące tematy:
  1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury.
  2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.
  3. Interpretacja wiersza „Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana.


Harmonogram matur 2023