Matura z j. polskiego 2025

Do Matury z języka polskiego 2025 zostało 286 dni, czyli 9 miesięcy i 13 dni.

W 2025 roku Matura z j. polskiego przypada na 5 maja (poniedziałek).

Popularny cytat Mikołaja Reja mówi, że „Polacy nie gęsi, swój język mają”. Co warto podkreślić, jest to piękny język, choć niezwykle trudny. Egzamin maturalny jest dobrą okazją do tego, by uczeń przekonał się na jakim poziomie operuje językiem polskim.

Egzamin odbywa się w dwóch turach, ustnej i pisemnej. Ambitni uczniowie w przypadku matury z języka polskiego pisemnej mogą zdecydować się na poziom rozszerzony. Aby uzyskać świadectwo maturzysta musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu. Podstawą egzaminu maturalnego jest założenie, że uczeń w trakcie edukacji polonistycznej zdobywa określoną wiedzę na temat świata kultury i jego wybranych zagadnień oraz poznaje narzędzia analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury. Dzięki temu ma kompetencje do świadomego funkcjonowania w świecie kultury.


Egzamin ustny

Na ustnej części egzaminu uczeń musi wykazać się umiejętnością tworzenia samodzielnej wypowiedzi na podstawie konkretnego tekstu kultury, np. wiersza, zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Jest to również forma sprawdzenia, jaką wiedzę o języku i kulturze, szczególnie literaturze, posiada potencjalny absolwent. Zdający nie musi się odwoływać wyłącznie do wylosowanego dzieła i może przytaczać własne przykłady, np. ulubionej książki, filmu czy utworu muzycznego. Egzamin trwa około 30 minut i podzielony jest na trzy etapy: przygotowania, monologu odnośnie wylosowanego polecenia oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Rozmowa dotyczy oczywiście omawianego tekstu i wypowiedzi nastolatka. Komisja ocenia całokształt wypowiedzi, zarówno jej poziom merytoryczny, jak i stylistyczny.


Egzamin pisemny

Maturę z języka polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Deklarację co do formy testu dojrzałości należy zgłosić trzy miesiące przed rozpoczęciem egzaminów.

Na poziomie podstawowym zdający wykonuje zadania dotyczące dwóch tekstów, następnie może wybrać rozprawkę problemową lub interpretacje tekstu poetyckiego, Na poziomie rozszerzonym do wyboru jest zmierzenie się z wypowiedzią argumentacyjną lub interpretacją porównawczą dwóch utworów. Uczniowie powinni być przygotowanie na pojawienie się przede wszystkim tekstów największych klasyków literatury polskiej i światowej, m. in. Mickiewicza, Dumasa czy Sienkiewicza.

Na rozwiązanie matury na poziomie podstawowym uczeń ma 170 minut, na rozszerzonym są to równe 3 godziny.

Na maturze z języka polskiego można korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny i ortograficznych. W czasie egzaminu na ławce zdającego zabronione jest natomiast trzymanie maskotek, pożywienia i napojów.

Matura z j. polskiego

DzieńDataRok
Wtorek07.05.2024Matura z j. polskiego 2024
Czwartek04.05.2023Matura z j. polskiego 2023
Środa04.05.2022Matura z j. polskiego 2022
Wtorek04.05.2021Matura z j. polskiego 2021
Poniedziałek08.06.2020Matura z j. polskiego 2020
Poniedziałek06.05.2019Matura z j. polskiego 2019
Piątek04.05.2018Matura z j. polskiego 2018
Czwartek04.05.2017Matura z j. polskiego 2017

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 maja