Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zakończyło się 1487 dni, czyli 4 lata i 26 dni temu.

Ostatnie Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych było 12 marca 2020 roku.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostało wprowadzone na skutek rozprzestrzeniania się na całym świecie koronawirusa Sars-CoV-2. Zawieszenie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania epidemii Covid-19.

Zajęcia w szkołach pierwotnie zawieszono na dwa tygodnie, tj. od 12 marca do 25 marca, jednak już 20 marca Rząd Polski podjął decyzję od wydłużeniu zawieszenia zajęć do Wielkanocy (właściwie do wiosennej przerwy świątecznej, która w tym roku trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia). 9 kwietnia ogłoszono, że zawieszenie zajęć w szkołach zostaje wydłużone do 26 kwietnia. 24 kwietnia zawieszeni zajęć zostało kolejny raz wydłużone, tym razem o miesiąc, do 24 maja. 14 maja 2020 r. jeden z wiceministrów zapowiedział, że szkoły pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego. Kilka godzin później rzeczniczka MEN zaprzeczyła tym słowom i podano przedłużenie zawieszenia zajęć do 7 czerwca.
Jednak 1 czerwca minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował: "Do 26 czerwca, czyli końca zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach".

Z tym, że zawieszeni zajęć nie oznacza czasu wolnego dla uczniów. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny i zadają materiał do nauczenia. Część nauczycieli organizuje video-lekcje używając do tego popularnych komunikatorów internetowych lub korzystając z platform do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Nauczanie online na tak szeroką skalę nigdy nie było prowadzone w Polsce i dla większości nauczycieli i uczniów jest to nowa sytuacja.

Luzowanie obostrzeń
12 marca zawieszono prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, ale przez pierwsze dwa dni zawieszenia zajęć dzieci w przedszkolach oraz dzieci z młodszych klas w szkołach podstawowych miły zapewnioną opiekę. Wszelkie zajęcia zostały zawieszone 16 marca i ten stan trwał do 6 maja. Od 6 maja 2020 r. , w ramach odmrażania gospodarki, rząd zezwolił na wznowienie działalności przedszkoli, ale w ograniczonym zakresie i z zachowaniem rygorów sanitarnych. Od 25 maja zostają wznowione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne także dla uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych. Zezwolono także na konsultacje uczniów klas 8 i maturzystów z nauczycielami (w związku z zaplanowanymi egzaminami)