Międzynarodowy Dzień Banków 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Banków zostało 170 dni, czyli 5 miesięcy i 17 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Banków przypada na 4 grudnia (środa).

Międzynarodowy Dzień Banków (International Day of Banks) zapoczątkowano 19 grudnia 2019 roku, kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło uchwałę ustalającą to święto. Jako datę wybrano 4 grudnia. Celem jest uznanie kluczowej roli banków i systemów bankowych w Państwach Członkowskich w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania światowego systemu walutowego i finansowego oraz przyczynianiu się do poprawy poziomu życia.

Międzynarodowy Dzień Banków


Święto jest jednym z etapów realizowania przez ONZ „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Podpisały ją we wrześniu 2015 roku kraje z całego świata. Jej celem jest wyeliminowanie ubóstwa, ochrona planety i zapewnienie wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu. Sektor finansowy jest powiązany z wieloma elementami wchodzącymi w skład Agendy, a banki stanowią jego główny podmiot. Szereg celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które mają przyczynić się do przekształcania gospodarek, może być realizowany przez banki. Wiele z nich angażuje się m. in. w ochronę środowiska, programy prozdrowotne, wolontariat, wspieranie nowych biznesów, technologii itp. Celem Międzynarodowego Dnia Banków jest docenienie ich roli i znaczącego potencjału w finansowaniu zrównoważonego rozwoju i dostarczaniu „know-how”. Głównym zadaniem tego typu wydarzeń jest podnoszenie świadomości na temat najpilniejszych problemów, przed którymi stoi światowa gospodarka oraz konsolidacja wysiłków międzynarodowych banków i rządów w poszukiwaniu rozwiązań.

Każda edycja święta odbywa się wokół tematu przewodniego, np. „Osiągnij cele zrównoważonego rozwoju i ulepsz globalną architekturę finansową”. Wydarzenia poświęcone Międzynarodowemu Dniu Banków są koordynowane przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Konferencję ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz inne odpowiednie organizacje ONZ.

Historia banków


Nazwa „bank” wywodzi się od francuskiego słowa „banque” oraz od włoskiego „banco”, oznaczających ławę (stół) lub kontuar. Jest to nawiązanie do mebli, przy których handlarze z Włoch przekazywali monety kruszcowe od jednych klientów do drugich.

To właśnie słoneczna Italia jest ojczyzną banków – w XIV wieku zaczęły powstawać w bogatych miastach jak Wenecja, Genua, Florencja czy Siena. Najstarszy obecnie bank Monte dei Paschi di Siena założono w 1472 roku w tym ostatnim mieście. W Polsce pierwszy bank centralny działał w latach 1828–1885, z siedzibą w Warszawie. Wybudowany został przez księcia Ksawerego Druckiego Lubeckiego jako instytucja rządowa o własnej osobowości prawnej z prawem emisji banknotów.

Jak działa bank?


Bank jest instytucją zaufania publicznego, która pośredniczy pomiędzy klientami mającymi nadmiar gotówki oraz jej niedobór. Ci pierwsi inwestują swoje środki na lokacie na ustalony procent, drudzy pożyczają je od banków. Istotą działania tej instytucji finansowej jest wyższe oprocentowanie kredytów niż lokat - dzięki temu zarabia.

Upraszczając, można napisać, że bank wzbogaca się na pośrednictwie nie swoimi pieniędzmi. Cała machina jest jednak bardziej skomplikowana, bowiem bank musi dbać o swoich klientów, pracowników, nieskazitelny wizerunek, płacić podatki i zachowywać płynność finansową. Gdyby w jednym momencie wszyscy klienci z jakiegoś powodu upomnieli się o swoje oszczędności, oznaczałoby to dla tej instytucji niewypłacalność. Większość środków pieniężnych jest bowiem ulokowana, a ogromne skarbce wypchane gotówką to najczęściej tylko wizje z filmów sensacyjnych. Jedynie największe instytucje przechowują ogromne kwoty w swojej siedzibie, większość korzysta z usług innych banków lub firm zewnętrznych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Banków w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela04.12.2022Międzynarodowy Dzień Banków 2022
Poniedziałek04.12.2023Międzynarodowy Dzień Banków 2023
Czwartek04.12.2025Międzynarodowy Dzień Banków 2025
Piątek04.12.2026Międzynarodowy Dzień Banków 2026
Sobota04.12.2027Międzynarodowy Dzień Banków 2027
Poniedziałek04.12.2028Międzynarodowy Dzień Banków 2028
Wtorek04.12.2029Międzynarodowy Dzień Banków 2029
Środa04.12.2030Międzynarodowy Dzień Banków 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 4 grudnia