Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju zostało 200 dni, czyli 6 miesięcy i 17 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju przypada na 5 grudnia (czwartek).

Corocznie 5 grudnia obchodzony jest dzień wszystkich ludzi o dobrym sercu – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 17 grudnia 1985 roku i oficjalnie brzmi Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju. Każdego roku obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ. To program prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który zrzesza około 8 tys. wolontariuszy, pomagających rozwiązywać problemy na całym świecie. Głównym celem święta jest uznanie pracy wolontariuszy oraz ich codzienną i bezinteresowną pomoc na rzecz rozwoju gospodarczego, a także społecznego. Również 2001 rok został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.

Każdego roku 5 grudnia w większości krajów na świecie inicjowane są różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzenia zrzeszające wolontariuszy. W tym dniu odbywają się spotkania, zjazdy, seminaria oraz akcje charytatywne. W Wielkiej Brytanii oprócz Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy, na początku czerwca celebrowany jest Tydzień Wolontariuszy. Do światowej tradycji należy w tych dniach wysyłanie pocztówek z życzeniami do wolontariuszy na całym świecie.

W Polsce we wszystkich organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i religijnych działa pond 5 mln wolontariuszy. Z każdym rokiem liczba wolontariuszy rośnie, zwłaszcza wśród młodych Polaków w wieku 18-25 lat. Codziennie młodzi ludzi bezinteresownie poświęcają swój czas na rzecz potrzebujących osób, pracują w hospicjach, w instytucjach opiekuńczych oraz w innych organizacjach pozarządowych.

Czym jest wolontariat? "Volontarius" w języku łacińskim oznacza "dobrowolny, chętny", zaś wolontariat to świadoma, bezinteresowna działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że co dwudziesty Polak pracował jako wolontariusz, a większość osób angażowała się w różnorodną formę działalności dobroczynnej. Praca wolontariuszy jest doceniania na całym świecie. To chętne osoby potrafią poświęcić swój czas w niesieniu pomocy osobom chorym, biednym i samotnym. Wolontariusze na całym świecie angażują się w globalne projekty, które dążą do rozwiązania problemów, dotykających każdą sferę życiową.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek05.12.2022Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2022
Wtorek05.12.2023Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2023
Piątek05.12.2025Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2025
Sobota05.12.2026Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2026
Niedziela05.12.2027Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2027
Wtorek05.12.2028Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2028
Środa05.12.2029Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2029
Czwartek05.12.2030Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 grudnia