Dzień Służby Celnej 2016

Obchody Dnia Służby Celnej były 2768 dni, czyli 7 lat 6 miesięcy i 30 dni temu.

Ostatnie obchody Dnia Służby Celnej odbyły się 21 września 2016 roku. (21 września (środa))

Dzień Służby Celnej został ustanowiony na mocy ustawy z 1999 roku. Celem obchodów jest szczególne podkreślenie znaczenia Służby Celnej dla gospodarki państwa oraz społeczeństwa. Służba Celna odgrywa ważną rolę w polityce Unii Europejskiej, która powołała Unię Celną 1 lipca 1968 roku. W tym Dniu organizowane są uroczyste obchody obejmujące wręczenie awansów, wyróżnień i odznaczeń „Zasłużony dla Służby Celnej”. Główne obchody Święta odbywają się w Ministerstwie Finansów.

W 2016 r. służby celne zostały przekształcone w Krajową Administrację Skarbową i od 2017 r. obchodzony jest Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Organizację Służby Celnej określała ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej. Według dokumentu do organów Służby Celnej należy minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych. Obowiązkiem ministra finansów jest koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Według danych Ministerstwa Finansów w Służbie Celnej pracowało około 15 tys. osób.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej określa poszczególne zadania Służby Celnej. Do obowiązków funkcjonariuszy należy między innymi kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem oraz przewozem towarów, wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego czy współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Corocznie Służba Celna na granicy Polski z innymi państwami Unii Europejskiej zatrzymuje około 4 mln sztuk podrabianych towarów. Wiele z tych przedmiotów zawiera szkodliwe substancje, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi.

Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej określa działania, które są zgodne z zasadami Konstytucji RP oraz dążą do zapewnienia opieki nad dobrem wszystkich obywateli. Według kodeksu funkcjonariusz celny zawsze działa zgodnie z prawem, a jego postępowanie wyróżnia się uczciwością. Wykonywane obowiązki powinny odznaczać się profesjonalizmem, rzetelnością i bezstronnością.