Dzień Służby Celnej 2020

Obchody Dnia Służby Celnej były 4 dni temu.

W 2020 roku obchody Dnia Służby Celnej przypadły na 21 września (poniedziałek).

Dzień Służby Celnej został ustanowiony na mocy ustawy z 1999 roku. Celem obchodów jest szczególne podkreślenie znaczenia Służby Celnej dla gospodarki państwa oraz społeczeństwa. Służba Celna odgrywa ważną rolę w polityce Unii Europejskiej, która powołała Unię Celną 1 lipca 1968 roku. W tym Dniu organizowane są uroczyste obchody obejmujące wręczenie awansów, wyróżnień i odznaczeń „Zasłużony dla Służby Celnej”. Główne obchody Święta odbywają się w Ministerstwie Finansów.

Organizację Służby Celnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej. Według dokumentu do organów Służby Celnej należy minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych. Obowiązkiem ministra finansów jest koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. Według danych Ministerstwa Finansów obecnie w Służbie Celnej pracuje około 15 tys. osób.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej określa poszczególne zadania Służby Celnej. Do obowiązków funkcjonariuszy należy między innymi kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem oraz przewozem towarów, wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego czy współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Corocznie Służba Celna na granicy Polski z innymi państwami Unii Europejskiej zatrzymuje około 4 mln sztuk podrabianych towarów. Wiele z tych przedmiotów zawiera szkodliwe substancje, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi.

Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej określa działania, które są zgodne z zasadami Konstytucji RP oraz dążą do zapewnienia opieki nad dobrem wszystkich obywateli. Według kodeksu funkcjonariusz celny zawsze działa zgodnie z prawem, a jego postępowanie wyróżnia się uczciwością. Wykonywane obowiązki powinny odznaczać się profesjonalizmem, rzetelnością i bezstronnością.

Występowanie Dnia Służby Celnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek21.09.2018Dzień Służby Celnej 2018
Sobota21.09.2019Dzień Służby Celnej 2019
Wtorek21.09.2021Dzień Służby Celnej 2021
Środa21.09.2022Dzień Służby Celnej 2022
Czwartek21.09.2023Dzień Służby Celnej 2023
Sobota21.09.2024Dzień Służby Celnej 2024
Niedziela21.09.2025Dzień Służby Celnej 2025
Poniedziałek21.09.2026Dzień Służby Celnej 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Niemcy 🇩🇪 - Oktoberfest
Kalendarz Prawosławny ☦ - Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 września