Dzień Wyzwolenia w Niemczech 2020

Obchody Dnia Wyzwolenia w Niemczech były 1483 dni, czyli 4 lata i 22 dni temu.

Ostatnie obchody Dnia Wyzwolenia w Niemczech odbyły się 8 maja 2020 roku. (8 maja (piątek))

Corocznie 8 maja w wielu europejskich krajach obchodzona jest rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. W krajach zwycięskich jest to zazwyczaj Dzień Zwycięstwa. W Niemczech tego dnia obchodzony jest natomiast Dzień Wyzwolenia od narodowego socjalizmu. W 2020 roku w Berlinie ten dzień został uznany świętem i dniem wolny od pracy w całym landzie, ale tylko na ten jeden rok, aby uczcić 75 rocznicę zakończenia wojny.

Historia Dnia Wyzwolenia
Podczas negocjacji 7 maja w kwaterze głównej alianckich sił zbrojnych w Reims uzgodniono bezwarunkowe poddanie się wszystkich niemieckich sił zbrojnych. Umowa została podpisana 8 maja o godzinie 23.01 i wówczas także ustalono czas zakończenia wszelkich działań wojennych w Europie. Ze względu na strefy czasowe w Moskwie czas podpisania umowy to był już 9 maja i z tego powodu kraje będące pod wpływem ZSSR przez lata obchodziły Dzień Zwycięstwa właśnie w dniu 9 maja.
We wschodnich Niemczech Dzień zwycięstwa był świętem państwowym od 1950 do 1967 r. oraz w 1975 i 1985 r. (w 30 i 40 rocznicę). W Niemczech zachodnich dzień ten nie cieszył się dużym zainteresowaniem opinii publicznej. Politycy także raczej nie poruszali tematu, a gdy to nastąpiło, to politycy opozycyjni oświadczali, że "porażki nie są celebrowane". Świadomość dnia pamięci 8 maja wzrastała w latach 70-tych XX wieku, ale dopiero w 40 rocznicę zakończenia wojny podjęto szerszą dyskusję na ten temat. Wówczas ustalono, że 8 maja będzie Dniem Wyzwolenia od nieludzkiego systemu narodowej socjalistycznej tyranii.
Od 1985 r. W Republice Federalnej coraz częściej dyskutuje się o tym, co oznacza 8 maja 1945 r .: totalna klęska militarna Niemiec lub wyzwolenie z narodowego socjalizmu. Podczas gdy aspekt porażki był na pierwszym planie w okresie powojennym, aspekt wyzwolenia stawał się coraz ważniejszy.

Współcześnie 8 maja jest oficjalnym dniem pamięci w Brandenburgii od 2015 roku. W 2005 r. w Berlinie z okazji 60 rocznicy odbył się Dzień Demokracji. W 2020 roku w Berlinie 8 maja obchodzona jest oficjalnie 75 rocznica zakończenia jako Dzień Wyzwolenia i jest to dzień wolny od pracy. Ale takie obchody budzą także dziś wątpliwości u niektórych naukowców i polityków.