35 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego

Do najbliższych obchodów rocznicy Upadku Muru Berlińskiego zostało 108 dni, czyli 3 miesiące i 16 dni.

W 2024 roku rocznica Upadku Muru Berlińskiego przypada w sobotę 9 listopada.

Mur Berliński, który miał dzielić Berlin Wschodni od Zachodniego, stał aż 28 lat. Jego upadek nastąpił 9 listopada 1989 roku.


Najbardziej chroniony mur w historii

Mur Berliński dzielił nie tylko dzisiejszą stolicę Niemiec. Była to symboliczna granica pomiędzy komunistyczną częścią Europy a Zachodem. Po wojnie Niemcy podzielono na strefy okupacyjne. W 1949 roku powstały 2 państwa: Republika Federalna Niemiec (RFN) i Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Berlin podzielono na ten zachodni, pod okupacją Aliantów i wschodni, pod okupacją Rosji. Oczywiście po stronie rosyjskiej warunki do życia były o wiele gorsze, co skutkowało ucieczką wielu osób do RFN.


Właśnie to poskutkowało budową muru w 1961 roku. Zabudowania, które powstały na granicy lepiej określa jednak pojęcie fortyfikacji. W rzeczywistości były to 2 mury, oddzielone tzw. martwą strefą. Stały w niej wieże strażnicze, była ona usiana minami lądowymi, a wszystko otoczone było drutami kolczastymi pod napięciem i latarniami. Strefy pilnowali też strażnicy i psy.


Pomimo takich zabezpieczeń przez lata istnienia muru wiele osób próbowało ucieczki. Niewielu osobom się udało, niektórzy zmarli podczas prób. Określenie dokładnej liczby ofiar jest bardzo trudne, część osób zabili strażnicy, część zmarła podczas przekraczania muru, inni popełnili samobójstwo po nieudanej próbie. Liczba ta waha się na pewno pomiędzy 130 a nawet 300 ofiarami. Najmłodsze ofiary to dzieci, najstarsza kobieta miała 80 lat. Wielu strażników muru było później postawionych przed sądem.


Mur padł niespodziewanie 9 listopada 1989 roku. W tamtym czasie Związek Radziecki stracił już znacznie władzę, następowały kolejne przewroty polityczne. NRD w odpowiedzi na wzrastające napięcie chciało ułatwić opuszczenie kraju. W tym celu zwołano konferencję, na której ogłoszono zmiany, które miały wejść w życie 10 listopada. Błędnie zrozumiano słowa rzecznika i mieszkańcy, myśląc że granica zostanie otwarta natychmiastowo, ruszyli na mur. Strażnicy otworzyli szlabany i chociaż potem jeszcze przez pewien czas odbywały się kontrole, to właśnie 9 listopada uznaje się za oficjalną datę zniesienia Muru Berlińskiego. Data jest symbolem ponownego połączenia Niemiec.


Niektóre części muru zostały zachowane jako pamiątka, a inne wywieziono do muzeów na całym świecie. W Gdańsku można zobaczyć jego fragment pod siedzibą Solidarności.

Rocznice Upadku Muru Berlińskiego w innych latach

Dzień tygodniaDataRocznica
Niedziela09.11.201425 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Sobota09.11.201930 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Czwartek09.11.202334 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Niedziela09.11.202536 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Poniedziałek09.11.202637 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Piątek09.11.202940 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Czwartek09.11.203445 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Środa09.11.203950 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego
Środa09.11.204455 Rocznica Upadku Muru Berlińskiego

Rocznice w kolejnych dniach po 9 listopada