Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2021

Obchody Rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego były 57 dni, czyli 1 miesiąc i 26 dni temu.

W 2021 roku obchody Rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego przypadły na 29 sierpnia (niedziela).

29 sierpnia to jedno z najważniejszych świąt państwowych na Słowacji i również jedna z najważniejszych rocznic w historii tego kraju. Tego dnia w 1944 roku odbyło się Słowackie Powstanie Narodowe.


Burzliwe losy słowackiego powstania

Żeby zrozumieć powody powstania, należy zrozumieć sytuację panującą na Słowacji w 1944 roku. Podczas II wojny światowej Słowacja oddzieliła się od Czech i powstało Państwo Słowackie – faszystowski sojusznik III Rzeszy. Na czele Państwa stał ksiądz Jozef Tiso, który miał do swojej dyspozycji policję – Gwardię Hlinki. Chociaż Słowacja Partia Ludowa przedstawiała obraz Słowacji mlekiem i miodem płynącej, wielu Słowaków nie było zadowolonych z podziału z Czechami, zajmowaniem ich prac i władzą sprawowaną z Berlina. Propaganda przedstawiała świetlistą przyszłość kraju, którego wojna miała nie dotknąć. Szybko okazało się, że będzie inaczej. 16 czerwca 1944 roku wojska amerykańskie zbombardowały Bratysławę, głównie jej rafinerie i lotniska – zginęły setki Słowaków.


Ruch partyzancki szykował powstanie już od 1943 roku, jednak różne grupy miały różne wizje. Jedni chcieli przyłączyć się do Armii Czerwonej, która nadchodziła z północy i przejść na stronę aliantów, inni chcieli poczekać aż nadejdą Niemcy i prowadzić walki partyzanckie. Ugrupowania zaczęły jednak w międzyczasie napadać na wioski i mordować mniejszość niemiecką żyjącą na Słowacji. Zaniepokojony Berlin wysłał na Słowację oddziały Wermachtu. Ich celem miało być spacyfikowanie partyzantów, ale wiele osób rozumiało, że to początek hitlerowskiej okupacji. Była to iskra, która rozpoczęła powstanie.


Dzisiaj największe obchody rocznicy powstania odbywają się w Bańskiej Bystrzycy – tam, gdzie rozpoczęło się powstanie przeciwko Niemcom, ale też rządom Państwa Słowackiego. Słowacy byli słabo zorganizowani i uzbrojeni. Pomimo tego bronili się przed żołnierzami III Rzeszy aż 2 miesiące. Słowacy mieli przewagę liczebną oraz znali teren walk. Siły niemieckie z czasem uzyskały jednak przewagę i po zdobyciu Bańskiej Bystrzycy przez Niemcy powstanie upadło 27-28 października 1944 roku. Resztki powstańców przeniosły się w góry.


Pomimo że powstanie nie było sukcesem, to było ważne z punktu widzenia tożsamości Słowaków. Stanęli oni po dobrej stronie historii i zdaniem wielu osłabili Niemców. Dlatego właśnie Výročie Slovenského Národného Povstania (Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego) była obchodzona zarówno w czasach Czechosłowacji, jak i po aksamitnej rewolucji i utworzeniu Republiki Słowackiej. Tego dnia odbywają się huczne obchody, szczególnie w Bańskiej Bystrzycy, gdzie odbywa się defilada wojskowa. Tego dnia organizowane są też marsze na górę Krywań w Wysokich Tatrach. Na Słowacji ma miejsce wiele wystaw, koncertów, a mieszkańcy traktują to często jako okazję do spotkań z rodzinami i wyjazdami na długi weekend (2 dni późnej przypada inne święto państwowe – Dzień Konstytucji). Pomniki SNP (Słowackiego Powstania Narodowego) oraz mosty i ulice nazwane na jego cześć można spotkać do dzisiaj.

Występowanie Rocznicy Słowackiego Powstania Narodowego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek29.08.2019Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2019
Sobota29.08.2020Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2020
Poniedziałek29.08.2022Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2022
Wtorek29.08.2023Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2023
Czwartek29.08.2024Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2024
Piątek29.08.2025Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2025
Sobota29.08.2026Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2026
Niedziela29.08.2027Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)