Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2023

Obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych były 31 dni, czyli 1 miesiąc temu.

W 2023 roku obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych przypadły na 29 sierpnia (wtorek).

29 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. Święto zostało ustanowione dzięki rezolucji 64/35 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2009 roku. Data Dnia upamiętnia dekret z 1991 roku Nursułtana Nazarbajewa, prezydenta Kazachstanu. Dokument przyczynił się do zamknięcia największego na świecie poligonu do testowania broni jądrowej. Poligon zamknięto dokładnie w dniu przeprowadzenia przez ZSRR pierwszego testu broni jądrowej. Od 1949 do 1991 roku Moskwa przeprowadziła ponad 450 prób broni jądrowej w Kazachstanie, które przyczyniły się do radioaktywnego skażenia środowiska oraz 1,50 mln ludzi.

Celem Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na działania ONZ, państw członkowskich, organizacji międzyrządowych oraz pozarządowych, a także mediów na rzecz zakazu broni nuklearnej, która stanowi realne zagrożenie w przypadku konfliktów zbrojnych. Od zakończenia II wojny światowej takie państwa jak USA, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan, Korea Północna posiadają w swoim arsenale broń nuklearną.

W 1996 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyjęto Traktat o całkowitym zakazie broni jądrowej (CTBT). Dokument został podpisany przez 183 kraje, a 159 ratyfikowało traktat. CTBT przewidywał 321 stacji monitoringu i 16 laboratoriów radionuklidowych rozmieszczonych na całym globie. Polska ratyfikowała dokument 25 maja 1999 roku, traktat nie przewidywał stacji monitoringu na terenie naszego kraju.

Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, w światowym arsenale znajduje się ponad 17 tyś. głowic nuklearnych. Na podstawie raportu Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS) najwięcej broni jądrowej znajduje się w Rosji, zaś Stany Zjednoczone utrzymują w gotowości bojowej 2 150 głowic nuklearnych, w tym ponad 5 tyś bomb nie gotowych do szybkiego użycia. Choć Rosja i Stany Zjednoczone, na podstawie umowy New START podpisanej w 2010 roku, ograniczają swoje arsenały, to prowadzą jednocześnie programy, które opierają się na modernizacji broni nuklearnej.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela29.08.2021Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2021
Poniedziałek29.08.2022Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2022
Czwartek29.08.2024Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2024
Piątek29.08.2025Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2025
Sobota29.08.2026Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2026
Niedziela29.08.2027Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2027
Wtorek29.08.2028Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2028
Środa29.08.2029Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 29 sierpnia