Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2024

Do najbliższych obchodów Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zostało 151 dni, czyli 4 miesiące i 28 dni.

W 2024 roku Ścięcie Św. Jana Chrzciciela przypada na 11 września (środa).

O tym, jak wielką czcią cieszy się wśród chrześcijan św. Jan Chrzciciel dowodzą słowa Jezusa, który nazwał go swoim poprzednikiem i największym człowiekiem, który kiedykolwiek się narodził. W Cerkwi jego święto obchodzi się 7 lipca, obok wspominania tego wielkiego człowieka, prawosławni modlą się również za zmarłych.


Św. Jan Chrzciciel

Św. Jan Chrzciciel cieszy się wyjątkowym szacunkiem i powszechnym kultem wśród wyznawców Kościoła prawosławnego. Zasłużył na to swoimi czynami, m. in. przygotował wiernych na spotkanie z Jezusem, prowadził też ascetyczne i pełne surowości życie. Z drugiej strony jego postać związana jest z elementami nadprzyrodzonymi, jak cudowne poczęcie i zrodzenie Jana przez Elżbietę, krewną Przenajświętszej Bogurodzicy. Jego ojcem był natomiast Zachariasz, kapłan świątyni jerozolimskiej. Jego rodzice byli bezdzietni i już w podeszłym wieku, jednak pewnego dnia Archanioł Gabriel, objawił się Zachariaszowi w świątyni i obwieścił o przyszłym narodzeniu się u niego syna. Ten jednak nie uwierzył posłańcowi, za co do czasu narodzin dziecka stał się niemową. W naukach Kościoła uważa się, że Jan przepowiedział przyjście Jezusa na świat będąc jeszcze w łonie matki. Gdy bowiem przyszła do niej w odwiedziny Maryja, dzieciątko się poruszyło a Duch Święty napełnił Elżbietę. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu.

O życiu Jana nie znajdziemy zbyt wielu informacji, wiadomo że po śmierci rodziców, w młodym wieku rozpoczął życie pustelnika na Pustyni Judzkiej. Tam został okrzyknięty prorokiem a jego misją stało się nawracanie ludzi i nauka o chrześcijaństwie. Jan chrzcił też ludzi w rzece Jordan, a według dwóch Ewangelii Synoptycznych, miał też ochrzcić Syna Bożego.

Jan został ścięty około 32 roku, a powodem było krytykowanie niemoralnego związku Heroda Antypasa i Herodiady, która była żoną jego brata Filipa. Herodiada znienawidziła proroka i zawiązała spisek, w który wmieszała także swoją córkę Salome. Podczas swoich uroczystości urodzinowych Herod dał się uwieść młodej dziewczynie zmysłowym tańcem i obiecał jej spełnienie każdego życzenia. Salome po rozmowie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Wkrótce przyniesiono jeszcze krwawiącą głowę na tacy.


Zwyczaje

W Cerkwi święto Ścięcia Św. Jana Chrzciciela jest ważnym wydarzeniem, o czym świadczy obowiązujący w Kościele wschodnim post. 11 września ortodoksyjni chrześcijanie powinni powstrzymać się przed jedzeniem produktów mlecznych, mięsa, ryb. Według rygorów Cerkwi nie wolno pić czerwonego wina, które symbolizuje krew oraz używać noża przypominającego o narzędziu jakim został zabity św. Jan Chrzciciel. Wyznawcy obrządku bizantyjskiego powinni unikać też okrągłych talerzy, bo wyrażają tace na której przyniesiono głowę Jana. Zakazane są też śpiew i taniec, ponieważ kojarzy się to z ucztą, podczas której zgładzono proroka.

Święto ścięcia głowy Jana Chrzciciela ma jeden dzień poświąteczny. Poprzedza je natomiast całonocne czuwanie, na koniec którego sprawowana jest litija z błogosławieństwem chlebów, wina i oliwy. Na jutrzni celebrans czyta Ewangelię opisującą ścięcie głowy proroka, na Boskiej Liturgii przypomina się, że Jan nie był Mesjaszem, lecz tym, który miał przygotować ludzi na jego przyjście. W niektórych parafiach prawosławnych praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów.

Występowanie Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela11.09.2022Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2022
Poniedziałek11.09.2023Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2023
Czwartek11.09.2025Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2025
Piątek11.09.2026Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2026
Sobota11.09.2027Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2027
Poniedziałek11.09.2028Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2028
Wtorek11.09.2029Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2029
Środa11.09.2030Ścięcie Św. Jana Chrzciciela 2030

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 września