Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2024

Do najbliższych obchodów Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy zostało 95 dni, czyli 3 miesiące i 3 dni.

W 2024 roku Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy przypada na 21 września (sobota).

W kalendarzu liturgicznym zapisane są tylko trzy święta narodzin: Jezusa, św. Jana Chrzciciela oraz Najświętszej Marii Panny. To ostatnie święto wyznawcy obrządku bizantyjskiego obchodzą 21 września, rozpoczyna ono prawosławny rok liturgiczny i zarazem jest pierwszym z dwunastu świąt głównych. Powołano je, by upamiętnić narodziny Maryi, matki Jezusa Chrystusa.


Narodziny matki Jezusa

Maryja urodziła się w Nazarecie, niewielkim galilejskim mieście. Jej rodzice, Joachim i Anna, długo jednak nie mogli mieć dzieci, a niektórzy Żydzi uważali nawet, że to kara za grzechy przodków. Modlili się do Boga o potomstwo, a gdy Joachim udał się na pustynię, by tam w samotności się pomodlić, Anna miała widzenie. Anioł Pański powiedział jej, że urodzi córkę, która będzie radością wszystkich ludzi. Także Joachim ujrzał anioła i usłyszał radosną nowinę. Małżonkowie podziękowali Bogu i obiecali, że ofiarują Maryję w służbie Bogu. Zgodnie z naukami Kościoła narodziny matki Jezusa Chrystusa nie były przypadkowym i zwyczajnym wydarzeniem, ale częścią realizacji boskiego planu zbawienia ludzkości.


Historia święta

Pierwsze wzmianki o kulcie Bogurodzicy pochodzą z V wieku, wiąże się je z wybudowaniem kościoła św. Anny w miejscu urodzenia Maryi.

Ewangelie nie dostarczają jednak informacji na temat święta, cała wiedza opiera się na apokryficznych Ewangeliach Jakuba i Pseudo-Mateusza. Po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Na Wschodzie wieści na temat celebrowania narodzin matki Jezusa przypisuje się św. Proklosowi, arcybiskupowi Konstantynopola, natomiast oficjalne wprowadzenie tego święta pod koniec VI wieku w Cesarstwie Bizantyjskim jest zasługą cesarza Maurycjusza. W Rzymie, dzięki papieżowi Sergiuszowi I, obchodzono je bardzo uroczyście, towarzyszyła mu procesja stacyjna przy świecach i pochodniach. W VI wieku pojawiły się ikonografie przedstawiające narodziny Maryi. Sama ikona w Cerkwi jest dość charakterystyczna, bowiem przedstawia nie tylko wydarzenie, ale i wprowadza w krąg rodziny Joachima i Anny.


Zwyczaje

Święto ma jeden dzień obchodów przedświątecznych i cztery poświąteczne.We wigilię święta Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy celebrans odprawia całonocne czuwanie i składa dziękczynienie Bogu za jej dar dla każdego człowieka oraz rodzicom Bogurodzicy, nazywanych również w Kościele prawosławnym „Bogootcami”. Joachimowi i Annie dedykowany jest także pierwszy z poświątecznych dni. Podczas Liturgii celebrans opowiada o pobycie Zbawiciela w domu sióstr Łazarza, Marty i Marii oraz pochwala macierzyństwo Matki Bożej. Uroczystość kończy procesja wokół świątyni.

Tropar dedykowany Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy brzmi: „Narodzenie Twoje Bogurodzico Panno obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy Chrystus Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne”.

W Polsce święto szczególnie uroczyście jest obchodzone w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku, a także w Kożanach, Krynkach, Juszkowym Grodzie, Gródku, Mielniku, Rogaczach.

Słowianie w dzień urodzin Bogurodzicy dziękowali jej za udane zbiory oraz prosili o zdrowie dla rodziny. Uważali ją nie tylko za patronkę rolnictwa, ale i rodziny, a przede wszystkim matek. W końcu to Królowa wszystkich kobiet.

Występowanie Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa21.09.2022Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2022
Czwartek21.09.2023Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2023
Niedziela21.09.2025Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2025
Poniedziałek21.09.2026Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2026
Wtorek21.09.2027Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2027
Czwartek21.09.2028Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2028
Piątek21.09.2029Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2029
Sobota21.09.2030Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 września