Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy zostało 88 dni, czyli 2 miesiące i 26 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 14 września (sobota).

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Corocznie dzień obchodzony jest w drugą sobotę września. A to dzięki udzielonej pierwszej pomocy możemy uratować życie osobie potrzebującej. Znajomość prawidłowych metod pierwszej pomocy jest na tyle ważna, że specjaliści dążą do wprowadzenia nauki tych zasad od najmłodszych lat dziecka.

Niestety wiele osób w Polsce nie zna zasad udzielenia pierwszej pomocy. Z badań wynika, że prawie 70% przypadków zatrzymania akcji serca występuje poza szpitalem, zaś większość tych wypadków ma miejsce w domu. Często do zatrzymania akcji serca zachodzi w miejscach publicznych, w których świadkowie zdarzenia mogą udzielić pomocy, zwiększającej szansę na przeżycie poszkodowanego. Jednak jak pokazują liczne badania, to większość młodych Polaków nie udzieliłaby pierwszej pomocy, z powodu odczuwanego strachu. Tylko w jednym na pięć przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja oddechowo-krążeniowa, która przeprowadzona jak w najszybszym czasie, decyduje o życiu chorego.

Również często pojawia się obawa przed wyrządzeniem większej krzywdy poszkodowanemu. Ale zawsze pierwsza pomoc może uratować ludzkie życie. W przypadku gdy osoba nie oddycha, najważniejsze jest przywrócenie funkcji oddechowej. Ponadto podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy można opanować w ciągu kilkunastu minut. Także polskie prawo nakłada na każdego świadka obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym.

Gdy jesteśmy świadkami wypadku, przede wszystkim należy ocenić stan poszkodowanego według schematu, który ułatwia dalsze postępowanie. Warto uzyskać odpowiednie informacje, zanotować i przekazać je służbom ratunkowym. Prosty schemat ABCD pozwala na ocenie stanu nieprzytomnego poszkodowanego oraz podjęcia pierwszej pomocy:
A – airway – Sprawdź, czy drogi oddechowe są drożne, jeżeli nie, udrożnij.
B – breathing – Sprawdź, czy poszkodowany oddycha i jak (ile oddechów na minutę); jeśli nie oddycha, podejmij resuscytacje.
C – circulation – Oceń, czy nie ma krwawień zewnętrznych, jeżeli są, zatamuj je. Sprawdź kolor i temperaturę skóry poszkodowanego i zapewnij mu komfort termiczny.
D – disability – Oceń stan przytomności poszkodowanego, zadając mu proste pytania, zbierz wywiad SAMPLE.

W przypadku, gdy osoba jest przytomna lub obecni są bliscy ofiary, należy wykonać wywiad, opierający się schemacie SAMPLE:
S – symptomy – Zapytaj, co się stało i jakie dolegliwości ma poszkodowany.
A – alergie – Zapytaj, czy poszkodowany jest na coś uczulony.
M – medykamenty – Zapytaj, czy poszkodowany przyjmuje stale jakieś lekarstwa; postaraj się zanotować te informacje.
P – poprzednia historia – Zapytaj, czy poszkodowany choruje przewlekle.
L – lunch – Zapytaj, kiedy poszkodowany jadł ostatni posiłek.
E – ewentualnie – Zapytaj, czy poszkodowany pamięta okoliczności zdarzenia.
W sytuacji wymagającej resuscytacji należy rozpocząć cykle 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 oddechów ratowniczych, do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego, poprawy stanu poszkodowanego, wyczerpania fizycznego i zagrożenia bezpieczeństwa.

Występowanie Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota10.09.2022Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2022
Sobota09.09.2023Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2023
Sobota13.09.2025Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2025
Sobota12.09.2026Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2026
Sobota11.09.2027Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2027
Sobota09.09.2028Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2028
Sobota08.09.2029Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2029
Sobota14.09.2030Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 września