Międzynarodowy Dzień Demokracji 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Demokracji zostało 116 dni, czyli 3 miesiące i 24 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Demokracji przypada na 15 września (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Demokracji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku. Data Święta upamiętnia rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Dzień został zaproponowany przez przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Młodych i Restaurowanych Demokracji. Celem obchodów jest szerzenie i umacnianie demokracji, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań promujących demokrację w ramach systemu ONZ, podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącego światowej demokracji oraz uczczenie pamięci osób walczących w imię demokracji, a także praw człowieka.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych został uchwalony w wyniku konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 16 grudnia 1966 roku. Traktat określa podstawy prawne dla zasad demokracji w prawie międzynarodowym, które obejmują między innymi swobodę wyrażania opinii, prawo do spokojnego zgromadzenia się czy prawo i możliwości uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub pośrednio.

Od 1987 roku Zgromadzenie Ogólne przyjmowało co najmniej jedną rezolucję rocznie, które poruszały kwestie związane z problemami demokracji. Państwa Członkowskie ONZ na światowym Szczycie w 2005 roku wspólnie uznały, że „demokracja jest powszechną wartością opartą o swobodnie wyrażaną wolę ludzi, która określa ich polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe systemy oraz pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia człowieka”.

W 2002 roku i w 2005 zostały zorganizowane przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR) eksperckie seminaria. Celem spotkań było określenie wyzwań stojących przed demokracją, prawami człowieka i rządami praw. Do głównych problemów dotykających demokrację należy między innymi pogłębiające się ubóstwo, łamanie praw jednostki i ograniczenia w korzystaniu z podstawowych wolności, degradacja rządów czy występujące konflikty zbrojne.

Pierwsze obchody święta odbyły się w 2008 roku. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powiedział wówczas, że jako Sekretarz Generalny ONZ jest zdeterminowany by zapewnić Organizacji sposobność podejmowania globalnych działań w każdej możliwej sytuacji, które pomogą społecznościom na całym świecie w budowaniu i wzmacnianiu systemów demokratycznych. Od tego czasu w ramach Międzynarodowego Dnia Demokracji ustalane jest hasło przewodnie. Dotychczas były to m. in.:

- Demokracja i zapobieganie konfliktom
- Demokracja i agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
- Przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego
- Uczestnictwo młodzieży w demokracji
- Wzmocnij głosy demokracji
- Edukacja dla demokracji
- Pokój i demokracja: niech przemówi Twój głos
- Demokracja to ...

Występowanie Międzynarodowego Dnia Demokracji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek15.09.2022Międzynarodowy Dzień Demokracji 2022
Piątek15.09.2023Międzynarodowy Dzień Demokracji 2023
Poniedziałek15.09.2025Międzynarodowy Dzień Demokracji 2025
Wtorek15.09.2026Międzynarodowy Dzień Demokracji 2026
Środa15.09.2027Międzynarodowy Dzień Demokracji 2027
Piątek15.09.2028Międzynarodowy Dzień Demokracji 2028
Sobota15.09.2029Międzynarodowy Dzień Demokracji 2029
Niedziela15.09.2030Międzynarodowy Dzień Demokracji 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 września