Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Walki z Wypaleniem Zawodowym zostały 52 dni, czyli 1 miesiąc i 21 dni.

W 2024 roku Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym przypada na 14 września (sobota).

Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym został zainicjowany przy kampanii społecznej - Wypalenie Zawodowe na Celowniku. Kampania została zorganizowana przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wypalenie Zawodowe jest zjawiskiem coraz częstszym, a jego skutki dotykają coraz większą liczbę osób. Zjawisko to zyskało szczególnie na aktualności w 2020 r. w kontekście pandemii COVID-19, kiedy to praca zdalna stała się naszą codziennością i rutyną, a granice między pracą, a życiem prywatnym rozmyły się.

Co istotne, rok 2019 to dzień, kiedy WHO zaktualizowało wersję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, w której uznano wypalenie zawodowe jako stan chorobowy.

Wypalenie Zawodowe może mieć wiele negatywnych konsekwencji, które wpływają na życie prywatne i zawodowe, ale też na decyzje podejmowane w przyszłości. Co więcej skutki te często mają odwzorowanie w miejscu pracy, w relacjach rodzinnych, a także mają wpływ na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

Najbardziej charakterystyczne i zauważalne to:
- negatywny wpływ na jakość pracy,
- zaburzenia nastroju (nerwice, depresje),
- dolegliwości psychosomatyczne (bóle kręgosłupa, migreny),
- praca postrzegana jako zagrożenia dla „ja”.

Istnieje wiele sposobów i technik, które mogą uchronić przed wypaleniem zawodowym. Najbardziej popularne to:
- umiejętność zarządzania emocjami,
- nauka dystansu w stosunku do zdarzeń,
- budowanie samooceny,
- techniki relaksacyjne (np. medytacja).

Włączenie do kalendarza świąt nietypowych Dnia Walki z Wypaleniem Zawodowym może przynieść wiele korzyści tj.:
• podniesienie świadomości i edukowanie społeczeństwa w tym temacie, uświadomienie pracodawcom skali zjawiska, a także wezwanie do działań w zakresie właściwej kultury pracy,
• wypracowanie oraz promowanie tzw. dobrych praktyk w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne pracowników i zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego oraz jego dalszych konsekwencji zdrowotnych,
• wdrożenie programów psychoedukacyjnych wspierających proces rozpoznawania wypalenia zawodowego oraz zapobiegania rozwojowi tego syndromu i dalszego przekształcania się w jednostki chorobowe.

Wypalenie Zawodowe to zjawisko, którego objawy trudno rozpoznać. Zauważenie i uświadomienie ich sobie w jak najwcześniejszym stadium może uchronić nas od konsekwencji jak np. lęku przed pracą, czy nawet depresją.
Aby zapobiec temu zjawisku należy kierować się zasadami, które mogą nas od niego uchronić jak np.:
- utrzymywać dystans do pracy,
- pielęgnować hobby i zainteresowania,
- zachowywać równowagę między pracą, a życiem prywatnym (work-life balance),
- nie przeciążać się zadaniami zwłaszcza tymi, których nie jesteśmy w stanie wykonać,
- nauczyć się odpoczywać,
- być asertywnym i w razie potrzeby prosić o pomoc współpracowników,
- starać się zrozumieć nasze ciało i umysł,
- stale dbać o samorozwój,
Jeśli te zasady nie pomagają, w ostateczności zawsze można zmienić pracę i nie należy się tego bać!

Występowanie Dnia Walki z Wypaleniem Zawodowym w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa14.09.2022Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2022
Czwartek14.09.2023Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2023
Niedziela14.09.2025Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2025
Poniedziałek14.09.2026Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2026
Wtorek14.09.2027Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2027
Czwartek14.09.2028Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2028
Piątek14.09.2029Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2029
Sobota14.09.2030Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 września