Święto św. Cyryla i Metodego 2024

Obchody Święta św. Cyryla i Metodego na Słowacji były 20 dni temu.

W 2024 roku obchody Święta św. Cyryla i Metodego na Słowacji przypadły na 5 lipca (piątek).

Tak zwani Apostołowie Słowiańszczyzny przybyli na tereny dzisiejszej Słowacji i Czech 5 lipca. Na pamiątkę tej okazji Słowacy co roku obchodzą Sviatok svätého Cyrila a Metoda.


Grecy ukochani przez Słowaków

Chociaż bracia Cyryl i Metody pochodzili z Salonik, to ich matka była Słowianką. Dlatego znając kulturę i język tych rejonów, swoją misję prowadzili w krajach słowiańskich. W IX wieku na prośbę władcy Wielkiej Morawy (m.in. teren dzisiejszej Słowacji i Czech) księcia Rościsława przybyli w te rejony, by krzewić chrześcijaństwo. Wcześniej z takimi misjami byli w innych państwach, np. w Bułgarii. Borzywoj I, władca Czech i pradziad Dobrawy (późniejszej żony Mieszka I) przyjął chrześcijaństwo właśnie od Metodego. Święci pomogli też w propagowaniu piśmiennictwa – stworzyli głagolicę, a więc alfabet przystosowany do zapisu dźwięków z mowy Słowian. W tym języku stworzyli liturgię i Pismo Święte. Bracia twierdzili, że bariery językowe nie powinny oznaczać braku możliwości korzystania z nauk Jezusa.


Uczniowie braci kontynuowali ich misję na wschodzie i południu krajów Słowiańskich. Skomplikowaną głagolicę w księgach liturgicznych z czasem zastąpiła łatwiejsza cyrylica (nazwana na cześć Cyryla). W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił obu świętych współpatronami Europy. 5 lipca wierni odbywają pielgrzymki do miejsca, w którym przebywał św. Metody – czeskiego Velehradu. Na Słowacji obchody odbywają się zazwyczaj w Nitrze, na zachodzie kraju. W tym kraju święto św. Cyryla i Metodego jest świętem państwowym, dzięki czemu Słowacy mają wolne.


W wielu państwach, w tym w Polsce, święto św. Cyryla i Metodego obchodzone jest 14 lutego – jest to data śmierci młodszego z braci, Cyryla. Tego dnia (oprócz św. Walentego) swoje święto ma też święty Benedykt, również patron Europy. Czechy i Słowacja na datę święta wybrały jednak 5 lipca, żeby upamiętnić rocznicę przybycia misjonarzy na te tereny i podkreślić ich rolę dla Słowian, ich języka i kultury.

Występowanie Święta św. Cyryla i Metodego na Słowacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek05.07.2022Święto św. Cyryla i Metodego 2022
Środa05.07.2023Święto św. Cyryla i Metodego 2023
Sobota05.07.2025Święto św. Cyryla i Metodego 2025
Niedziela05.07.2026Święto św. Cyryla i Metodego 2026
Poniedziałek05.07.2027Święto św. Cyryla i Metodego 2027
Środa05.07.2028Święto św. Cyryla i Metodego 2028
Czwartek05.07.2029Święto św. Cyryla i Metodego 2029
Piątek05.07.2030Święto św. Cyryla i Metodego 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 lipca