Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zostało 46 dni, czyli 1 miesiąc i 16 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada na 6 lipca (sobota).

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 roku zachęciło państwa członkowskie do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Od 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, którego celem jest rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a rządami, samorządami i organizacjami międzynarodowymi. Pierwszy polski Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości został zorganizowany w 1925 roku, zaś Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamował Święto w 1995 roku. Corocznie Dzień obchodzony jest w pierwszą sobotę lipca. Symbolem Święta jest tęcza, której siedem kolorów symbolizuje zróżnicowanie i jedność ruchu spółdzielczego na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 2012 rok Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

W 1995 roku została założona polska Krajowa Rada Spółdzielcza, która jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Do podstawowych celów działalności instytucji należą reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości oraz rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenia idei spółdzielczego działania. Krajowa Rada Spółdzielcza jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Rada również przyznaje dla aktywistów ruchu spółdzielczego odznaczenie „Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego” i wyróżnienie „Zasług dla Spółdzielczości”.

Według głównej europejskiej organizacji spółdzielczej „Co-operatives Europe” , w Europie istnieje około 158 tys. (z czego 137 tys. w krajach UE) spółdzielni na kontynencie europejskim. Liczba członków we wszystkich przedsiębiorstwach spółdzielczych wynosi około 123 mln, zaś pracowników spółdzielczych 5,4 mln. Wśród krajów Unii Europejskiej, najwięcej przedsiębiorstw znajduje się we Włoszech (45,5 tys.), w Hiszpanii (24 tys.) oraz we Francji (21 tys.), zaś w Polsce istnieje około 8,8 tys. spółdzielni. Poza Unią Europejską najwięcej spółdzielni znajduje się się w Norwegii (5,3 tys.), na Ukrainie (5,1 tys.) oraz w Rosji (3,2 tys.).

Każdego roku święto ma hasło przewodnie, m. in.:
- Spółdzielnie gwarantują, że nikt nie zostanie sam
- Spółdzielnie: moc działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.
- Wybierz spółdzielnie, wybierz równość
- Przedsiębiorstwa spółdzielcze osiągają zrównoważony rozwój dla wszystkich.
- Spółdzielnia pozostaje silna w czasie kryzysu.
- Spółdzielcze przedsiębiorstwa budują lepszy świat.
- Młodzież, przyszłość spółdzielni
- Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez spółdzielnie
- Spółdzielnie na rzecz uczciwej globalizacji: tworzenie możliwości dla wszystkich
- Spółdzielnie i promocja zatrudnienia
- Ustawodawstwo publiczne i prawo spółdzielcze
- Spółdzielnie i globalizacja gospodarki.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota02.07.2022Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2022
Sobota01.07.2023Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2023
Sobota05.07.2025Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2025
Sobota04.07.2026Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2026
Sobota03.07.2027Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2027
Sobota01.07.2028Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2028
Sobota07.07.2029Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2029
Sobota06.07.2030Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 6 lipca