Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2024

Obchody Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci były 48 dni, czyli 1 miesiąc i 18 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypadły na 30 kwietnia (wtorek).

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci został ustanowiony w 1998 roku przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children). W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci pierwszy raz był obchodzony w 2006 roku. Od tego roku, corocznie organizowane wydarzenia próbują zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Niestety w Polsce wciąż istnieje przyzwolenie społeczne na stosowanie agresji na najmłodszych obywatelach. W polskim prawie, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy regulują zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Od sierpnia 2010 roku istnieje całkowity zakaz stosowania przemocy wobec nieletnich.

Pierwszą polską organizacją zwalczającą przemoc wobec dzieci było Towarzystwo Zapobiegania Cierpieniu Dzieci. W 1946 roku pojawiło się określenie syndromu „bitego dziecka”. W 1981 roku prof. Maria Łopatkowa założyła Komitet Ochrony Praw Dziecka, który od tego czasu sprawuje opiekę nad ofiarami przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Celem działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest upowszechnianie znajomości praw dziecka, podejmowanie inicjatyw związanym z doskonaleniem systemu ochrony praw dziecka oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw dziecka.

W 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołał kampanię społeczna „Reaguj. Masz prawo”, której celem była walka z przemocą wobec najmłodszych. Fundacja „Dzieci Niczyje” od 2007 roku prowadziła kampanię „Zobacz – Usłysz - Powiedz”, która dążyła do uwrażliwienia społeczeństwa na przemoc fizyczną wobec dzieci i promowała zwiększone zaangażowanie w podejmowaniu działań przeciwko stosowaniu kar cielesnych. A dane statystyczne są przerażające, ponad 70% dzieci doświadczyło przemocy, w tym 26,3% surowych kar fizycznych, które pozostawiają sińce i inne urazy. Prowadzone badania naukowe udowodniły, że istnieje silny związek pomiędzy doświadczaniem bicia w dzieciństwie a biciem swoich dzieci.

Występowanie Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota30.04.2022Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2022
Niedziela30.04.2023Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2023
Środa30.04.2025Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2025
Czwartek30.04.2026Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2026
Piątek30.04.2027Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2027
Niedziela30.04.2028Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2028
Poniedziałek30.04.2029Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2029
Wtorek30.04.2030Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 kwietnia