Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2021

Do najbliższych obchodów Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zostało 221 dni, czyli 7 miesięcy i 9 dni.

W 2021 roku Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (piątek).

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci został ustanowiony w 1998 roku przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children). W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci pierwszy raz był obchodzony w 2006 roku. Od tego roku, corocznie organizowane wydarzenia próbują zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Niestety w Polsce wciąż istnieje przyzwolenie społeczne na stosowanie agresji na najmłodszych obywatelach. W polskim prawie, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy regulują zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Od sierpnia 2010 roku istnieje całkowity zakaz stosowania przemocy wobec nieletnich.

Pierwszą polską organizacją zwalczającą przemoc wobec dzieci było Towarzystwo Zapobiegania Cierpieniu Dzieci. W 1946 roku pojawiło się określenie syndromu „bitego dziecka”. W 1981 roku prof. Maria Łopatkowa założyła Komitet Ochrony Praw Dziecka, który od tego czasu sprawuje opiekę nad ofiarami przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Celem działalności Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest upowszechnianie znajomości praw dziecka, podejmowanie inicjatyw związanym z doskonaleniem systemu ochrony praw dziecka oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw dziecka.

W 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołał kampanię społeczna „Reaguj. Masz prawo”, której celem była walka z przemocą wobec najmłodszych. Fundacja „Dzieci Niczyje” od 2007 roku prowadziła kampanię „Zobacz – Usłysz - Powiedz”, która dążyła do uwrażliwienia społeczeństwa na przemoc fizyczną wobec dzieci i promowała zwiększone zaangażowanie w podejmowaniu działań przeciwko stosowaniu kar cielesnych. A dane statystyczne są przerażające, ponad 70% dzieci doświadczyło przemocy, w tym 26,3% surowych kar fizycznych, które pozostawiają sińce i inne urazy. Prowadzone badania naukowe udowodniły, że istnieje silny związek pomiędzy doświadczaniem bicia w dzieciństwie a biciem swoich dzieci.

Występowanie Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek30.04.2019Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2019
Czwartek30.04.2020Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2020
Sobota30.04.2022Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2022
Niedziela30.04.2023Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2023
Wtorek30.04.2024Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2024
Środa30.04.2025Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2025
Czwartek30.04.2026Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2026
Piątek30.04.2027Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Wielki Post

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 kwietnia