Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2024

Obchody Święta Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego w Czechach były 20 dni temu.

W 2024 roku obchody Święta Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego w Czechach przypadły na 5 lipca (piątek).

Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) w Czechach obchodzi się 5 lipca. W tym dniu misjonarze przybyli na Morawy. Święci mają wiele zasług dla Słowian. Przyjrzyjmy się bliżej tym postaciom.

Zasługi dla Kościoła

Cyryl i Metody to bracia – z jednej matki i z jednego zakonu. Pochodzili z bogatej rodziny w Tesalonikach. Ich matka była Słowianką, przez co i oni znali jej kulturę i biegle władali językiem.

W IX wieku Rościsław I – książę Wielkiego Cesarstwa Morawskiego – poprosił papieża o wsparcie w szerzeniu wiary chrześcijańskiej na swoich terenach. Władca chciał podnieść świadomość religijną, by zbudować Kościół w swoim państwie.

Mikołaj I, ówczesna głowa Kościoła, odmówił mu ze względów politycznych. Rościsław nie dawał za wygraną i zwrócił się do cesarza bizantyjskiego. Władający wtedy wielkim imperium Michał III wysłał do niego Cyryla i Metodego wraz z innymi misjonarzami. Bracia mieli przewodzić całej wyprawie i sprawować pieczę nad chrystianizacją Wielkich Moraw. Po latach dzięki ich działaniom w państwie Rościsława ukształtował się Kościół.

Rozwój języka i kultury

Cyryl i Metody przyczynili się do budowania kultury Słowian. Misjonarze rozpowszechnili starosłowiańszczyznę. To w tym języku odprawiali msze oraz sprawowali kult. Dzięki temu pokazali Słowianom wartość ich cywilizacji.

Rozwinęli także pismo słowiańskie. Dzięki temu ludność Wielkich Moraw mogła kształtować swoją literaturę i piśmiennictwo, zanim pojawiły się one na innych terenach europejskich.

Ciekawostki o Braciach Sołuńskich

W Czechach nazywa się ich Apostołami Słowian. Od imienia Cyryla nazwano cyrylicę – jeden z pierwszych alfabetów Słowian. To nie on jednak stworzył ten system, ale jego uczeń. Co ciekawe, misjonarze w rzeczywistości nazywali się Konstantyn i Michał. To tymi imionami zostali ochrzczeni. Dopiero później przyjęli nowe imiona.

Jak za południowymi granicami obchodzi się 5 lipca?

Nie jest to dla Czechów święto narodowe – w przeciwieństwie do mieszkańców Słowacji, którzy nie idą tego dnia do pracy. W Welehradzie odbywają się uroczystości. To miejsce, w którym przebywał św. Metody, gdy został arcybiskupem na Morawach. Do świątyni w tym mieście przybywają pielgrzymi. To zarówno wierni z Czech, jak i z pobliskich państw, dla których postacie Cyryla i Metodego mają duże znaczenie.

Występowanie Święta Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego w Czechach w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek05.07.2022Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2022
Środa05.07.2023Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2023
Sobota05.07.2025Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2025
Niedziela05.07.2026Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2026
Poniedziałek05.07.2027Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2027
Środa05.07.2028Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2028
Czwartek05.07.2029Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2029
Piątek05.07.2030Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 lipca