Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2024

Do najbliższych obchodów Święta św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty zostało 70 dni, czyli 2 miesiące i 8 dni.

W 2024 roku Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty przypada na 21 września (sobota).

Imię Mateusz wywodzi się od hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co oznacza „dar Jahwe". Mateusz Lewi (tak brzmi jego drugie imię) był synem Alfeusza i pochodził z Galilei. Pracował jako poborca podatkowy w Kafarnaum, jednym z największych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Jego zadaniem było zbieranie opłat za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. Z tego powodu był obiektem szykan ze strony Żydów, którzy jego pracę postrzegali jako wspieranie okupantów. Celnicy uważani byli też za żądnych zysku i nieuczciwie czerpiących korzyści z zajmowanego stanowiska. Wyznawcy religii mojżeszowej traktowali ich na równi z poganami. Chrystus, mimo protestów Żydów, odnosił się do nich z szacunkiem, odwiedzał ich i jadał wspólne posiłki.

Pewnego dnia Zbawiciel odwiedził Mateusza w jego miejscu pracy i zaproponował mu, by ten przystąpił do jego wyznawców. Celnik zaprosił go na posiłek wraz z innymi pracownikami i zgodził się porzucić swoje zajęcie, by głosić Słowo Boże. Na protesty faryzeuszy Jezus odparł „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Po Wniebowstąpieniu Mateusz jak reszta apostołów wyruszył w świat nauczać o Jezusie. Odwiedził Etiopię, Pont, Persję, Syrię, Macedonię. Za swoją wiarę poniósł śmierć męczeńską, choć nie sprecyzowano gdzie, kiedy oraz w jakich okolicznościach to się stało. Najprawdopodobniej była to Etiopia, gdzie został ścięty mieczem około 60 roku. Jego grób znajduje się w Salerno we Włoszech.

Ewangelia św. Mateusza


Mateusz jest autorem pierwszej Ewangelii, napisał ją dla wyznawców judaizmu oraz chrześcijan, którzy się nawrócili. Głównym przesłaniem jego dzieła było wypełnienie się wszystkich proroctw mesjańskich Starego Testamentu w osobie, życiu, czynach i nauce Chrystusa. Ewangelia Mateusza dostarcza wiele informacji, których nie znajdziemy w pozostałych, m. in. o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, przypowieść o kąkolu, o drogocennej perle, o ukrytym skarbie czy o dziesięciu pannach. W jego dziele zawarto też szczegółowy tekst Kazania na Górze czy wizje sądu ostatecznego.

Obchody święta św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty


Święto liturgiczne św. Mateusza Apostoła w Kościele katolickim obchodzone jest 21 września, podobnie jak w ewangelickim i anglikańskim. Mateusz jest patronem celników, urzędników, bankowców i Straży Granicznej, a także alkoholików. W kościołach, których patronem jest św. Mateusz, w dniu wspomnienia apostoła odbywają się odpusty parafialne.

Największe obchody święta mają miejsce w Salerno, gdzie w Katedrze św. Mateusza znajdują się jego relikwie. Autor pierwszej Ewangelii jest patronem tego miasta, a jego mieszkańcy co roku dziękują mu za opiekę. Św. Mateusz wielokrotnie chronił Salerno przed tragediami, jak inwazja piratów saraceńskich czy epidemia dżumy. Każdego roku w dniu święta z katedry wyrusza uroczysta procesja z posągami św. Mateusza, papieża Grzegorza VII, św. Józefa oraz trzech męczenników (S. Caio, S. Ante i S. Fortunato). Udział w niej biorą tysiące wiernych. Podczas pochodu tradycyjnie rzuca się czerwone płatki z balkonów i okien, punktem kulminacyjnym jest powrót do katedry i uroczysty bieg po schodach z posągami. Niosą je na barkach tak zwani „nosiciele” z Salerno, którzy z powołania i wiary przekazują tę rolę z ojca na syna.

Występowanie Święta św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa21.09.2022Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2022
Czwartek21.09.2023Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2023
Niedziela21.09.2025Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2025
Poniedziałek21.09.2026Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2026
Wtorek21.09.2027Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2027
Czwartek21.09.2028Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2028
Piątek21.09.2029Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2029
Sobota21.09.2030Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 września