Aphelium 2024

Do najbliższych obchodów Aphelium zostało 13 dni.

W 2024 roku Aphelium przypada na 5 lipca (piątek).

Aphelium to punkt na orbicie Ziemi, w którym znajduje się ona najdalej od Słońca. Nazwa pochodzi od greckich słów "apo" (z dala) i "helios" (Słońce). Przeciwieństwem aphelium jest peryhelium, czyli punkt najbliższego oddalenia od Słońca.

Orbita Ziemi i aphelium


Ziemia obiega Słońce po eliptycznej orbicie, co oznacza, że ​​odległość między Ziemią a Słońcem zmienia się w ciągu roku. W aphelium, które przypada na lipiec, Ziemia znajduje się w odległości około 152,1 miliona kilometrów od Słońca. W peryhelium, które przypada na styczeń, Ziemia jest oddalona od Słońca o około 147,1 miliona kilometrów. Różnica odległości między tymi dwoma punktami wynosi około 5 milionów kilometrów.

Wpływ aphelium na Ziemię


Chociaż Ziemia jest najdalej od Słońca w aphelium, nie ma to dużego wpływu na temperaturę na Ziemi. Głównym czynnikiem determinującym pory roku jest nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny orbity. W rzeczywistości, gdy Ziemia jest w aphelium, na półkuli północnej panuje lato, a na półkuli południowej zima.

Aphelium a pory roku


Pomimo zbieżności aphelium z latem na półkuli północnej, nie jest ono przyczyną wyższych temperatur. W rzeczywistości, Ziemia otrzymuje nieco mniej promieniowania słonecznego w aphelium niż w peryhelium. Dzieje się tak, ponieważ Ziemia porusza się po swojej orbicie wolniej w aphelium, co powoduje, że przechwytuje mniej promieni słonecznych w danym czasie.

Historyczne odkrycie aphelium


Aphelium Ziemi zostało odkryte w starożytności. Pierwszym astronomem, który obliczył jego położenie, był Arystarch z Samos w III wieku p.n.e. Dokonał tego, obserwując momenty, w których Księżyc znajdował się w pierwszej i trzeciej kwadrze.

Aphelium jest ważnym punktem na orbicie każdego ciała niebieskiego obiegającego Słońce. Pozwala nam to lepiej zrozumieć ruch planet i innych ciał niebieskich, a także obliczyć ich pozycje w przyszłości.