Peryhelium 2025

Do Peryhelium zostało 201 dni, czyli 6 miesięcy i 17 dni.

Peryhelium przypada na 4 stycznia (sobota).

Peryhelium to punkt na orbicie Ziemi, w którym znajduje się ona najbliżej Słońca. Nazwa pochodzi od greckich słów "peri" (przy) i "helios" (Słońce). Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium, czyli punkt najdalszego oddalenia od Słońca.

Orbita Ziemi i peryhelium


Ziemia obiega Słońce po eliptycznej orbicie, co oznacza, że ​​odległość między Ziemią a Słońcem zmienia się w ciągu roku. W peryhelium, które przypada na styczeń, Ziemia znajduje się w odległości około 147,1 miliona kilometrów od Słońca. W aphelium, które przypada na lipiec, Ziemia jest oddalona od Słońca o około 152,1 miliona kilometrów. Różnica odległości między tymi dwoma punktami wynosi około 5 milionów kilometrów.

Wpływ peryhelium na Ziemię


Chociaż Ziemia jest najbliżej Słońca w peryhelium, nie ma to dużego wpływu na temperaturę na Ziemi. Głównym czynnikiem determinującym pory roku jest nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny orbity. W rzeczywistości, gdy Ziemia jest w peryhelium, na półkuli północnej panuje zima, a na półkuli południowej lato.

Peryhelium a pory roku


Pomimo zbieżności peryhelium z zimą na półkuli północnej, nie jest ono przyczyną niższych temperatur. W rzeczywistości, Ziemia otrzymuje nieco więcej promieniowania słonecznego w peryhelium niż w aphelium. Dzieje się tak, ponieważ Ziemia porusza się szybciej po swojej orbicie w peryhelium, co powoduje, że przechwytuje więcej promieni słonecznych w danym czasie.

Historyczne odkrycie peryhelium


Peryhelium Ziemi zostało odkryte w starożytności. Pierwszym astronomem, który obliczył jego położenie, był Arystarch z Samos w III wieku p.n.e. Dokonał tego, obserwując momenty, w których Księżyc znajdował się w pierwszej i trzeciej kwadrze.

Peryhelium jest ważnym punktem na orbicie każdego ciała niebieskiego obiegającego Słońce. Pozwala nam to lepiej zrozumieć ruch planet i innych ciał niebieskich, a także obliczyć ich pozycje w przyszłości.