Święto św. Tomasza Apostoła 2024

Obchody Święta św. Tomasza Apostoła były 19 dni temu.

W 2024 roku obchody Święta św. Tomasza Apostoła przypadły na 3 lipca (środa).

Św. Tomasz Apostoł zapisał się w historii Kościoła jako ten, który z jednej strony odważnie podążał za Jezusem, ale z drugiej miał wątpliwości co do jego zmartwychwstania. Zyskał nawet pseudonim „niewierny Tomasz”, do dziś będący synonimem sceptyka. Uczeń Zbawiciela przekonał się jednak na własne oczy, że wszystko co mówiono o Chrystusie jest prawdą. 3 lipca obchodzimy święto św. Tomasza Apostoła.

Św. Tomasz - niewierny apostoł


Imię Tomasz zostało przetłumaczone na język grecki jako didymos, czyli bliźniak. Zgodnie z legendą miał brata Eleazara lub siostrę Lizję (Lidia), a według gnostyków mógł być on nawet bratem bliźniakiem samego Jezusa. Najprawdopodobniej był rybakiem, a w ewangeliach wspominany jest w sytuacjach, które pokazują jego oddanie oraz odwagę, ale i wątpliwości względem Zbawiciela.

Dowodem jego poświęcenia jest deklaracja, że jest gotów pójść z Jezusem na śmierć, kiedy ten idzie wskrzesić Łazarza do wrogiej mu Jerozolimy. Co więcej, zachęca innych apostołów do naśladowania Zbawiciela. Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku Chrystus ogłasza swoje odejście oraz że udaje się przygotować miejsce dla uczniów, jednocześnie twierdząc, że znają oni drogę. Tomasz ma odwagę powiedzieć wówczas w imieniu wszystkich apostołów, że nie wiedzą dokąd idzie. Najbardziej znany moment dotyczy jego niewiary w zmartwychwstanie, osiem dni po tym cudzie. Tomasz stawia warunek, że musi zobaczyć Jezusa na własne oczy i dotknąć jego ran. Tak właśnie się stało – apostoł włożył palce w miejsca po zadanych ranach i powiedział „Pan mój i Bóg mój”. Tomasz jest więc przykładem dla chrześcijan, by nie zachowywać swoich wątpliwości dla siebie, zwłaszcza, że każda z nich może zostać racjonalnie rozwiana.

Św. Tomasz po zmartwychwstaniu był jeszcze świadkiem cudownego połowu ryb, a później według historyków Kościoła miał głosić Ewangelię w Iranie i Indiach. W tym ostatnim kraju poniósł śmierć męczeńską, w Calamina w 67 roku. Jako miejsce pochowku podaje się Mailapur. W III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, później na wyspę Chios, ostatecznie trafiły do włoskiej Ortony.

Obchody święta św. Tomasza Apostoła


Dawniej święto św. Tomasza Apostoła obchodzono 21 grudnia, z czym wiązały się różne przesądy i przysłowia. W niektórych wsiach we wigilię jego święta poszczono, wierząc że zjedna to jego przychylność. Popularnym przesądem było też niechodzenie do lasu 21 grudnia, by omijać kłopoty. Zgodnie z przysłowiem „Na świętego Tóma siedź dóma”, zasady tej przestrzegali nie tylko drwale czy leśnicy, ale nawet kłusownicy. Inne przysłowie z tym związane, a także z kalendarzowym początkiem zimy brzmiało „Od świętego Toma siedź przy piecu doma”. W dniu św. Tomasza rozpoczynano też intensywne przygotowania do świąt, choćby poprzez ubijanie wieprzka. Mówi o tym przysłowie „Na świętego Toma będą wieprze doma, bo je z żołędzi chłop do domu przypędzi” oraz „Święty Tomasz siedzi w dole, wieprzki kole”.

Po reformie liturgicznej z 1969 roku święto św. Tomasza Apostoła przeniesiono na 3 lipca. Kościół luterański nadal wspomina świętego 21 grudnia. Św. Tomasz jest patronem m. in. Indii, Portugalii, Zamościa, małżeństw, budowniczych i stolarzy. Modlą się do niego również ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, jako że Tomasz sam miewał chwile zwątpienia.

Występowanie Święta św. Tomasza Apostoła w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela03.07.2022Święto św. Tomasza Apostoła 2022
Poniedziałek03.07.2023Święto św. Tomasza Apostoła 2023
Czwartek03.07.2025Święto św. Tomasza Apostoła 2025
Piątek03.07.2026Święto św. Tomasza Apostoła 2026
Sobota03.07.2027Święto św. Tomasza Apostoła 2027
Poniedziałek03.07.2028Święto św. Tomasza Apostoła 2028
Wtorek03.07.2029Święto św. Tomasza Apostoła 2029
Środa03.07.2030Święto św. Tomasza Apostoła 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 3 lipca