Europejski Dzień Sąsiada 2024

Obchody Europejskiego Dnia Sąsiada były 18 dni temu.

W 2024 roku obchody Europejskiego Dnia Sąsiada przypadły na 31 maja (piątek).

W dzisiejszych czasach więcej wiemy o kimś, kto mieszka na drugim końcu świata niż o sąsiedzie za ścianą. Często to zwykłe „dzień dobry” staje się przeszkodą nie do pokonania w kontaktach międzyludzkich. Dlatego Europejski Dzień Sąsiada jest okazją do poznania ludzi, którzy mieszkają tak blisko nas. Święto zostało ustanowione w 2000 roku z inicjatywy European Federation of Local Solidarity. Pomysł obchodzenia tego dnia narodził się w Paryżu w 1999 roku, w czasie akcji „Dzielnice bez obojętności”. Coroczne obchody aktualnie organizowane są w ostatni piątek maja w ponad 30. krajach europejskich, a także w Kanadzie.

Europejski Dzień Sąsiada jest największym świętem społeczności lokalnych w Europie, które objęte jest patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. To święto zostało wpisane również w 2008 roku w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Święto zostało zorganizowane w Polsce po raz pierwszy w 2007 roku. W pierwszej edycji Europejskiego Dnia Sąsiada uczestniczyło kilkanaście polskich miast, zaś z każdym rokiem coraz więcej miejscowości dołącza do wspólnych obchodów. W tym dniu inicjowane są festyny, zabawy, wydarzenia kulturalne, które dążą do integracji lokalnych społeczności.

Główne motto święta brzmi: „Zapraszam sąsiadów na kawę", zaś celem akcji jest wzmocnienie więzi sąsiedzkich i solidarności międzyludzkiej. Obchody dnia zwracają szczególną uwagę na udzielanie wzajemnej pomocy oraz nawiązywaniu pozytywnych relacji z sąsiadami. Na stronie internetowej poświęconej Europejskiemu Dniu Sąsiada znajduje się 10 porad, które służą do pomocy w organizacji lokalnych wydarzeń:
1. Mówcie o tym dniu swoim sąsiadom – zapraszamy sąsiadów do wspólnych obchodów.
2. Zadbajcie o reklamę – wywieszamy plakaty i ogłoszenia w miejscach często uczęszczanych przez sąsiadów.
3. Znajdźcie odpowiednie miejsce – warto znaleźć miejsce, które pomieści zaproszonych sąsiadów i będzie odpowiednim miejscem do wspólnej zabawy
4. Instalacja – watro zadbać o wyposażenie miejsca spotkania w krzesła i stoliki.
5. Napoje i jedzenie – napoje i jedzenie może zostać wspólnie przyrządzone przez sąsiadów.
6. Nie zapomnicie o dzieciach – to również ich święto! – nie można przeoczyć dzieci, więc warto przygotować dla nich odpowiednie niespodzianki.
7. Nie wahajcie się z zawieraniem znajomości – należy przełamać strach i nieśmiałość, a wykonany pierwszy krok może stać się początkiem wspaniałych znajomości.
8. Uczestniczcie w sposób aktywny – dzięki aktywności można więcej osób zachęcić do wspólnych obchodów.
9. Zadbajcie o atmosferę – miła atmosfera przy odpowiedniej muzyce potrafi zintegrować lokalne społeczności.
10. To dopiero początek – Dzień Sąsiada jest początkiem umacniania sąsiedzkich więzi i solidarności. Również jest okazją do tworzenia wspólnych projektów, które mogą zmienić dotychczasową codzienność.

Historia Europejskiego Dnia Sąsiada

Święto narodziło się we Francji jako "Fête des voisins" (Święto Sąsiada lub Dzień Sąsiada) z inicjatywy paryskiego społecznika i samorządowca Atanase Perifan-a w 1999 r. Przed 1999 rokiem w wielu belgijskich gminach podobne inicjatywy odbywały się pod nazwą "Grill sąsiedzki", "Impreza uliczna", "Kolacja Sąsiadów". Już w 2000 roku Stowarzyszenie Burmistrzów Francji , ówczesnych właścicieli lokali socjalnych (organizacje HLM ), wspierało tę inicjatywę, która następnie rozwinęła się w całej Francji. Od 2000 do 2009 roku odbywa się w ostatni wtorek maja każdego roku. Od 2010 roku festiwal organizowany jest w ostatni piątek miesiąca maja lub w pierwszy piątek czerwca.

W 2008 roku, po utworzeniu Solidaires Voisins pod koniec 2007 roku, Fête des Voisins stała się częścią programu stowarzyszenia. Przy organizacji festiwalu współpracują również niektórzy sponsorzy komercyjni. W 2019 roku dwudziesta edycja Dnia Sąsiadów zgromadziła 30 milionów ludzi w 50 krajach.

Wydarzenie to wyszło teraz poza granice swojego kraju pochodzenia, najpierw z rozszerzeniem festiwalu na Belgię i 10 europejskich miast, a następnie z organizacją Dnia Europejskiego od 2004 r . Europejski Dzień Sąsiadów odbywający się w ponad 150 miastach w Europie i poza nią, z Kanadą , Turcją i Azerbejdżanem . W sumie bierze w nim udział 36 krajów na całym świecie. Od 2009 r. Wspierany jest przez Parlament Europejski, który corocznie nadaje temu wydarzeniu patronat.