Dzień Dziecka 2024

Obchody Dnia Dziecka były 51 dni, czyli 1 miesiąc i 20 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Dziecka przypadły na 1 czerwca (sobota).

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu upowszechniania praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1955 roku w różne dni w poszczególnych krajach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Różnice w dacie obchodów wynikają z tradycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego.

W Polsce Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. W tym Dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest również w byłych państwach socjalistycznych. Historia tego Święta związana jest z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Apel został przedstawiony w 1950 roku przez Światową Radę Pokoju powołaną w Warszawie. Orędzie dotyczyło przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni atomowej. Od 1952 roku Międzynarodowy Dzień Dziecka wszedł do kalendarza stałych świąt. Corocznym inicjatorem Dnia Dziecka jest organizacja International Union for Protection of Childhood, która dąży do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. W nawiązaniu do Dnia Dziecka, od 1994 roku w Warszawie w tym czasie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Ze świętem dzieci związany jest także Powszechny Dzień Dziecka obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Święto zostało ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 838 (IX) w 1954 roku.

Dzień Dziecka obchodzono w niektórych krajach o wiele wcześniej niż po ogłoszeniu oficjalnej daty Święta. Na przykład w Chinach obchodzony jest od 1926 roku. W wielu krajach na świecie święto dzieci przypada na 20 listopada, w dniu upamiętnienia Deklaracji Praw Dziecka. Dzień Dziecka również obchodzony jest w dniu rodziny, tak jest we Francji oraz we Włoszech. Święto nawiązuje do Święta Trzech Króli i w tym dniu rodzice pieką specjalne ciasto zawierające dla dzieci „wróżbę”. Dzieci dodatkowo otrzymują prezenty oraz koronę „króla” lub „królowej”.

Jednak data Dnia Dziecka w niektórych krajach nie nawiązuje jedynie do szczęśliwych wydarzeń. Przykładem jest Paragwaj, gdzie święto dzieci obchodzone jest 16 sierpnia, w dniu smutnej rocznicy bitwy o Acosta Nu (1869, wojna paragwajska), podczas której zginęło wiele dzieci.

Dzień Dziecka jest także związany z niezwykłymi obchodami. W Japonii Dzień oficjalnie obchodzony jest od 1948 roku, ale wywodzi się ze święta chłopców, zwanego Tango-no Sekku, świętowanego 5 dnia piątego miesiąca (5 maja). W tym Dniu rodzice przygotowują z papieru, bądź tkaniny latawce w kształcie karpia (zwanego Koinobori) i wywieszają je na długich masztach przed domem. Co ciekawe, ilość papierowych karpi odpowiada liczbie dzieci w rodzinie. Karp w japońskiej tradycji symbolizuje siłę, odwagę oraz niezwykłą determinację. Kolorowe karpie przed domem są życzeniami rodziców, aby dzieci podobnie jak te ryby, były zawsze odważne i nie poddawały się w ciągu swojego życia. W tym Dniu wnętrze japońskiego domu jest dekorowane figurkami oraz lalkami przedstawiającymi słynnych bohaterów.

W Japonii także organizowane jest tradycyjne święto dziewczynek które jest obchodzone 3 marca. Dzień nazywany jest Festiwalem Lalek lub Festiwalem Dziewcząt. W tym Dniu rodzice modlą się za zdrowie i szczęście dziewczynek oraz układają papierowe lalki, ubrane w tradycyjne stroje japońskie.