Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2020

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego były 68 dni, czyli 2 miesiące i 7 dni temu.

W 2020 roku obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadły na 30 maja (sobota).

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z 2006 roku. Celem Dnia jest poruszenie problematyki związanej z poprawą losu odrzuconych oraz osieroconych dzieci. Święto jest także okazją do popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego.

W Polsce od 1997 roku działa Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa. Organizacja powstała z inicjatywy rodzin zastępczych, którzy poszukiwali wsparcia oraz pomocy w wychowaniu przyjętych dzieci. Stowarzyszenie prowadzi liczne szkolenia, warsztaty, spotkania, które dążą do pogłębiania wiedzy dotyczącej wychowywania oraz opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Działania organizacji oparte są na chrześcijańskiej miłości oraz poczuciu odpowiedzialności za człowieka. Członkowie Stowarzyszenia złożyli deklarację dotyczącą dbania o rodzinę i rozwijanie umiejętności opiekuńczych oraz wychowawczych.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, formy opieki zastępczej podzielono na: Rodzinę Zastępczą (spokrewnioną, niezawodową, zawodową, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodową specjalistyczną) oraz Rodzinny Dom Dziecka. Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżeństwa oraz osoby samotne, które spełniły określone wymagania. Do najważniejszych spełnionych warunków należą: stałe zamieszkanie w Polsce, korzystanie z pełni praw obywatelskich i cywilnych, brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wobec naturalnych dzieci, posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz stałego źródła utrzymania. Rodzice zastępczy muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i wywiązywać się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (w przypadku alimentacji).

Występowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa30.05.2018Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018
Czwartek30.05.2019Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019
Niedziela30.05.2021Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2021
Poniedziałek30.05.2022Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022
Wtorek30.05.2023Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2023
Czwartek30.05.2024Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2024
Piątek30.05.2025Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2025
Sobota30.05.2026Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 maja