Dzień Bociana Białego 2021

Obchody Dnia Bociana Białego były 18 dni temu.

W 2021 roku obchody Dnia Bociana Białego przypadły na 31 maja (poniedziałek).

Dzień Bociana obchodzony jest od 2003 roku. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia i prawidłową ochronę tych ptaków.

W tym czasie organizowane są spotkania, wycieczki, przedstawienia, festyny promujące ochronę bocianów. Do wspólnych obchodów przyłączają się przedszkola, szkoły, organizacje oraz osoby prywatne. Bociany zajmują szczególne miejsce w polskim krajobrazie oraz kulturze. Dawniej za zabicie bociana groziła nawet kara śmierci. W Polsce mieszka prawie 20% światowej populacji bociana białego. Eksperci uważają, że na polskich terenach zamieszkuje około 50 tysięcy par bocianów. Niestety według szacunków co roku zmniejsza się liczba tych ptaków. Każda zmiana w naturalnym środowisku pośrednio przyczynia się na życie bocianów białych. Ingerencja człowieka w naturalne środowisko, na przykład obniżenie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych czy zmiany pokryć dachowych mogą stanowić realne zagrożenie dla bocianów. Ptaki znajdują się pod ochroną, ze względu na liczne zagrożenia oraz proces zmniejszenia liczebności populacji.

Bocian biały jest gatunkiem chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej oraz Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej. Bociany białe, ze względu na współzależność między liczebnością tych ptaków a stanem środowiska, stanowią tak zwany gatunek wskaźnikowy. Liczba bocianów występujących na terenie naturalnych powierzchni, przyczynia się do określenia programów ochrony przyrody. Również bociany stanowią gatunek osłonowy. Ochrona miejsc gniazdowania i terenów żerowiskowych pomaga w chronieniu wielu rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. Ptaki zimują w południowej Afryce. Dziennie mogą przebyć trasę o długości 200 km. Cały lot z Polski do Afryki (prawie 8 tysięcy km) bociany białe pokonują w ciągu 4 miesięcy. Życie oraz zwyczaje tych ptaków są niezwykle ciekawe. Osoby zainteresowane życiem bocianów mogą obserwować pary tych ptaków za pomocą kamer on-line dostępnych na stronach internetowych. I tak wiele osób uczestniczy przy wykluciu piskląt bociana lub przy opuszczeniu gniazd przez osobniki tego gatunku.

Występowanie Dnia Bociana Białego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek31.05.2019Dzień Bociana Białego 2019
Niedziela31.05.2020Dzień Bociana Białego 2020
Wtorek31.05.2022Dzień Bociana Białego 2022
Środa31.05.2023Dzień Bociana Białego 2023
Piątek31.05.2024Dzień Bociana Białego 2024
Sobota31.05.2025Dzień Bociana Białego 2025
Niedziela31.05.2026Dzień Bociana Białego 2026
Poniedziałek31.05.2027Dzień Bociana Białego 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Wiosenne Święto Bankowe
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Pamięci
Hiszpania 🇪🇸 - Dzień Kastylii-La Manchy

Święta i obchody w kolejnych dniach po 31 maja