Dzień Bociana Białego 2024

Obchody Dnia Bociana Białego były 25 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Bociana Białego przypadły na 31 maja (piątek).

Dzień Bociana obchodzony jest od 2003 roku. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia i prawidłową ochronę tych ptaków.

W tym czasie organizowane są spotkania, wycieczki, przedstawienia, festyny promujące ochronę bocianów. Do wspólnych obchodów przyłączają się przedszkola, szkoły, organizacje oraz osoby prywatne. Bociany zajmują szczególne miejsce w polskim krajobrazie oraz kulturze. Dawniej za zabicie bociana groziła nawet kara śmierci. W Polsce mieszka prawie 20% światowej populacji bociana białego. Eksperci uważają, że na polskich terenach zamieszkuje około 50 tysięcy par bocianów. Niestety według szacunków co roku zmniejsza się liczba tych ptaków. Każda zmiana w naturalnym środowisku pośrednio przyczynia się na życie bocianów białych. Ingerencja człowieka w naturalne środowisko, na przykład obniżenie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające, przekształcenia użytków zielonych czy zmiany pokryć dachowych mogą stanowić realne zagrożenie dla bocianów. Ptaki znajdują się pod ochroną, ze względu na liczne zagrożenia oraz proces zmniejszenia liczebności populacji.

Bocian biały jest gatunkiem chronionym na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej oraz Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej. Bociany białe, ze względu na współzależność między liczebnością tych ptaków a stanem środowiska, stanowią tak zwany gatunek wskaźnikowy. Liczba bocianów występujących na terenie naturalnych powierzchni, przyczynia się do określenia programów ochrony przyrody. Również bociany stanowią gatunek osłonowy. Ochrona miejsc gniazdowania i terenów żerowiskowych pomaga w chronieniu wielu rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. Ptaki zimują w południowej Afryce. Dziennie mogą przebyć trasę o długości 200 km. Cały lot z Polski do Afryki (prawie 8 tysięcy km) bociany białe pokonują w ciągu 4 miesięcy. Życie oraz zwyczaje tych ptaków są niezwykle ciekawe. Osoby zainteresowane życiem bocianów mogą obserwować pary tych ptaków za pomocą kamer on-line dostępnych na stronach internetowych. I tak wiele osób uczestniczy przy wykluciu piskląt bociana lub przy opuszczeniu gniazd przez osobniki tego gatunku.