Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2020

Obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów były 58 dni, czyli 1 miesiąc i 28 dni temu.

W 2020 roku obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów przypadały na okres od 21 listopada (sobota) do 29 listopada (niedziela).

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR) to inicjatywa mająca na celu promowanie wdrażania działań uświadamiających na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami i odpadami w ciągu jednego tygodnia. Zachęca szerokie grono odbiorców (władze publiczne, firmy prywatne, społeczeństwo obywatelskie, a także samych obywateli) do zaangażowania się.

Główne hasło inicjatywy to: Redukuj odpady w swoim codziennym życiu. Działania realizowane w ramach EWWR odnoszą się do zasady „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jednej z filarów zrównoważonego rozwoju.

Jakie są cele EWWR?
- podnoszenie świadomości na temat strategii ograniczania ilości odpadów, ponownego wykorzystania produktów i recyklingu materiałów oraz powiązanych polityk Unii Europejskiej i państw członkowskich,
- podkreślenie pracy wykonanej przez uczestników EWWR,
- mobilizacja i zachęcenie obywateli europejskich do skoncentrowania się na czterech kluczowych tematach działań,
wzmocnienie zdolności interesariuszy EWWR poprzez zapewnienie ukierunkowanych narzędzi komunikacji i szkoleń.

Występowanie Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota - Niedziela17.11.2018 - 25.11.2018Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2018
Sobota - Niedziela16.11.2019 - 24.11.2019Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2019
Sobota - Niedziela20.11.2021 - 28.11.2021Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2021
Sobota - Niedziela19.11.2022 - 27.11.2022Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2022
Sobota - Niedziela18.11.2023 - 26.11.2023Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2023
Sobota - Niedziela16.11.2024 - 24.11.2024Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2024
Sobota - Niedziela22.11.2025 - 30.11.2025Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2025
Sobota - Niedziela21.11.2026 - 29.11.2026Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 listopada