Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2023

Obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów były 14 dni temu.

W 2023 roku obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów przypadały na okres od 18 listopada (sobota) do 26 listopada (niedziela).

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction - EWWR) to inicjatywa mająca na celu promowanie wdrażania działań uświadamiających na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami i odpadami w ciągu jednego tygodnia. Zachęca szerokie grono odbiorców (władze publiczne, firmy prywatne, społeczeństwo obywatelskie, a także samych obywateli) do zaangażowania się.

Główne hasło inicjatywy to: Redukuj odpady w swoim codziennym życiu. Działania realizowane w ramach EWWR odnoszą się do zasady „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jednej z filarów zrównoważonego rozwoju.

Jakie są cele EWWR?
- podnoszenie świadomości na temat strategii ograniczania ilości odpadów, ponownego wykorzystania produktów i recyklingu materiałów oraz powiązanych polityk Unii Europejskiej i państw członkowskich,
- podkreślenie pracy wykonanej przez uczestników EWWR,
- mobilizacja i zachęcenie obywateli europejskich do skoncentrowania się na czterech kluczowych tematach działań,
wzmocnienie zdolności interesariuszy EWWR poprzez zapewnienie ukierunkowanych narzędzi komunikacji i szkoleń.

Występowanie Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota - Niedziela20.11.2021 - 28.11.2021Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2021
Sobota - Niedziela19.11.2022 - 27.11.2022Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2022
Sobota - Niedziela16.11.2024 - 24.11.2024Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2024
Sobota - Niedziela22.11.2025 - 30.11.2025Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2025
Sobota - Niedziela21.11.2026 - 29.11.2026Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2026
Sobota - Niedziela20.11.2027 - 28.11.2027Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2027
Sobota - Niedziela18.11.2028 - 26.11.2028Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2028
Sobota - Niedziela17.11.2029 - 25.11.2029Europejski Tydzień Redukcji Odpadów 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 listopada