Dzień bez Długów 2023

Do najbliższych obchodów Dnia bez Długów zostało 166 dni, czyli 5 miesięcy i 13 dni.

W 2023 roku Dzień bez Długów przypada na 17 listopada (piątek).

Dzień bez Długów jest w Polsce obchodzony od 2009 roku. Dzień związany jest z ogólnopolską kampanią edukacyjną „Nasze Długi”. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społecznej na racjonalne zarządzanie budżetem domowym. Święto także jest okazją do kontaktu z wierzycielami lub windykatorami, a także spłaceniem zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Według przeprowadzonych badań ponad 50% Polaków żyje na kredyt, a połowa respondentów deklaruje zaległości w spłacie zadłużenia. Jednym z głównych powodów brania kredytów oraz zadłużenia się jest niewystarczająca wiedza finansowa. Wiele osób dorosłych nie potrafi racjonalnie gospodarować budżetem pieniężnym lub spłaca wcześniejsze kredyty kolejnymi zobowiązaniami pieniężnymi. Spora grupa nie tylko nie reguluje kredytów i pożyczek, ale także nie płaci rachunków za gaz, wodę czy energię elektryczną.

Wśród osób młodych również zdarzają się przypadki zadłużenia finansowego. Według raportu Finansowego Portretu Osób Młodych aż 36% osób do 35 roku życia nie dokonało zapłaty rachunków w terminie. Głównym powodem nieopłacenia zobowiązań były trudności finansowe oraz zbyt małe dochody. Z raportu wynika, że 47% młodych osób oszczędza, ale tylko 5% badanych ma oszczędności powyżej 5 tys. złotych. Poziom oszczędności rośnie wraz z wykształceniem. Osoby z wykształceniem wyższym najczęściej mają najwięcej oszczędności, a co piąty respondent miał odłożone od 5 tys. do 25 tys. złotych, a co dziesiąty ponad 25 tys. złotych.

Odpowiednia wiedza finansowa oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi mogą przyczynić się do uniknięcia nadmiernych zobowiązań pieniężnych, które mogą doprowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia.