Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2023

Do najbliższych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zostało 180 dni, czyli 5 miesięcy i 27 dni.

W 2023 roku obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju przypadają na okres od 20 września (środa) do 26 września (wtorek).

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainable Development Week - ESDW) to inicjatywa mająca na celu ułatwienie organizacji działań promujących zrównoważony rozwój i uwidocznienie tych wysiłków na wspólnej platformie. Niedawno przyjęta globalna agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) określa kluczowe kwestie, które wymagają pilnych działań na wszystkich poziomach i przez wszystkie zainteresowane strony. ESDW wnosi wkład w ten ambitny, uniwersalny i transformacyjny program poprzez promowanie organizacji działań oddolnych, które są powiązane tematycznie z celami zrównoważonego rozwoju i wspierają je. W związku z tym ESDW ma na celu podniesienie świadomości na temat Agendy 2030 w Europie i wzywa lokalne zainteresowane strony do aktywnego zaangażowania się w zrównoważony rozwój, w szczególności, w cele zrównoważonego rozwoju.