Dzień Naturalizacji w Holandii 2021

Obchody Dnia Naturalizacji w Holandii były 798 dni, czyli 2 lata 2 miesiące i 6 dni temu.

W 2021 roku obchody Dnia Naturalizacji w Holandii przypadły na 15 grudnia (środa).

Dzień Naturalizacji w Holandii (Naturalisatiedag) przypada 15 grudnia. Głównym punktem obchodów święta jest ceremonia naturalizacji, czyli nadanie obywatelstwa holenderskiego cudzoziemcom.


Dzień Naturalizacji w Holandii

Od 2006 roku każda gmina w kraju tulipanów jest zobowiązana do zorganizowania ceremonii, podczas której cudzoziemcom nadawane są obywatelstwa holenderskie. Decyzję w tej sprawie podjęła rok wcześniej Rada Ministrów. Kierowano się przekonaniem, że Dzień Naturalizacji powinien być świętem dla osób, które chcą zostać w Holandii na stałe. Dotychczas wiadomość o naturalizacji wysyłana była drogą pocztową, od 2006 roku jest to więc zdecydowanie bardziej uroczyste wydarzenie.

Każdy cudzoziemiec, który chce zostać obywatelem holenderskim i ukończył 16 lat, musi wziąć udział w ceremonii naturalizacji i złożyć deklarację solidarności. Istnieją dwie wersje, dla osób wierzących i ateistów. Brzmi ona następująco:

„Przysięgam, że szanuję porządek konstytucyjny Królestwa Niderlandów, jego wolności i praw oraz przysięgam wiernie wypełniać obowiązki obywatelskie”. Następnie „Naprawdę pomóż mi Wszechmogący Boże”.

lub

„Obiecuję szanować porządek konstytucyjny Królestwa Niderlandów, jego wolności i praw oraz ślubować wierne wypełnianie obowiązków obywatelskich”. Następnie „Deklaruję i obiecuję”.

Ceremonia będąca zwieńczeniem procesu integracji jest także dobrą okazją do omówienia praw, obowiązków i zobowiązań nowych obywateli krajów.

Pierwszy Dzień Naturalizacji w Holandii odbył się 24 sierpnia 2006 roku. Data nawiązuje do historycznej konstytucji w Królestwie Niderlandów, która przyjęta została 24 sierpnia 1815 roku. Szybko jednak przesunięto termin obchodów, ponieważ okres wakacyjny nie był najlepszy – datę zmieniono więc na 15 grudnia, jeśli jest to akurat niedziela, wtedy naturalizacja odbywa się następnego dnia.


Jak zostać Holendrem?

Holandia to bogaty, bezpieczny oraz liberalny kraj, nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się tam przyjechać w celach zarobkowych i w poszukiwaniu lepszego życia. Są wśród nich mieszkańcy byłych holenderskich kolonii, państw afrykańskich, ale i ludzie z Bałkanów, Turcji a także oczywiście z Polski.

Wiele osób podejmuje decyzję, by zostać na stałe w kraju wiatraków i żółtego sera. A jak można zostać obywatelem Holandii? Warunkiem koniecznym jest posiadanie zezwolenia na stały pobyt i mieszkanie na terenie tego kraju nieprzerwanie od 5 lat. Druga opcja to dwuletni stały pobyt, ale tylko jeśli łącznie przebywaliśmy w Niderlandach przez 10 lat. W przypadku, gdy jesteśmy w związku małżeńskim lub partnerskim z osobą legitymującą się holenderskim obywatelstwem, musimy mieszkać z nią minimum 3 lata (niekoniecznie w NL).

Inne kryteria jakie trzeba spełniać: pełnoletniość i gotowość na zrzeczenie się swojego pierwotnego obywatelstwa. Od tej reguły są wyjątki, trzeba mieć jednak poważne powody, by zachować podwójną narodowość. Osoby, które chcą przyjąć nową narodowość powinny też swobodnie porozumiewać się językiem holenderskim w mowie i piśmie, co jest sprawdzane na specjalnym egzaminie. Karani w ciągu ostatnich 4 lat nie kwalifikują się do otrzymania nowego obywatelstwa.

Wniosek wraz z ważnym dokumentem tożsamości, aktem urodzenia oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka o nadanie obywatelstwa należy złożyć w urzędzie gminy. IND, czyli Holenderski Urząd Imigracyjny i Naturalizacyjny, przetwarza około 25 000 wniosków o naturalizację każdego roku.

Występowanie Dnia Naturalizacji w Holandii w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek16.12.2019Dzień Naturalizacji w Holandii 2019
Wtorek15.12.2020Dzień Naturalizacji w Holandii 2020
Czwartek15.12.2022Dzień Naturalizacji w Holandii 2022
Piątek15.12.2023Dzień Naturalizacji w Holandii 2023
Poniedziałek16.12.2024Dzień Naturalizacji w Holandii 2024
Poniedziałek15.12.2025Dzień Naturalizacji w Holandii 2025
Wtorek15.12.2026Dzień Naturalizacji w Holandii 2026
Środa15.12.2027Dzień Naturalizacji w Holandii 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 grudnia