Dzień Odlewnika 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Odlewnika zostało 201 dni, czyli 6 miesięcy i 18 dni.

W 2024 roku Dzień Odlewnika przypada na 13 grudnia (piątek).

Dzień Odlewnika należy do świąt branżowych. Odlewnictwo wiąże się z umiejętnością wykonania formy odlewu oraz materiału, z którego zostanie wykonany przedmiot. Dzięki odlewnictwu powstają nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także dzieła sztuki, w postaci pomników lub rzeźb.

Forma odlewnicza zalewana jest odpowiednim ciekłym materiałem, a następnie proces krzepnięcia lub reakcji chemicznej podlega sterowaniu, dzięki któremu można otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze oraz właściwościach. Do odlewnictwa także zaliczane jest formierstwo (przygotowanie form odlewniczych) oraz obróbka odlanych przedmiotów. Rodzaj procesu technologicznego dzieli odlewanie na piaskowe, skorupowe, ciśnieniowe, kokilowe, odśrodkowe oraz ciągłe.

W Polsce działa Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), które jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menadżerskim. Organizacja zrzesza osoby, które zajmują się i wspierają polskie odlewnictwo. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 7 września 1936 roku, zaś źródłem powstania było Koło Odlewników przy Stowarzyszeniu Techników Polskich oraz Koło Miłośników Odlewnictwa przy Zakładach Inżynierii „Ursus". Po zakończeniu II wojny światowej Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich wznowiło swoją działalność i publikację czasopisma pod nazwą „Przegląd Odlewnictwa", które do dziś jest źródłem wiedzy odlewniczej i jedynym oficjalnym czasopismem branżowym w Polsce. Obecnie na terenie Polski przy Stowarzyszeniu działa 16 oddziałów oraz ponad 56 kół zakładowych powstałych w odlewniach, szkołach, urzędach i innych przedsiębiorstwach. Organizacja inicjuje konferencje, sympozja oraz specjalistyczne szkolenia odlewnicze. Stowarzyszenie również angażuje się w działalność ekonomiczną i innowacyjną.

W Polsce prace badawczo-rozwojowe nad odlewnictwem prowadzone są w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie oraz w uczelniach technicznych, na których prowadzone są wydziały z odlewnictwa, na przykład Wydział Odlewnictwa AGH oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Obchody święta w czasach PRL zazwyczaj odbywały się w pierwszą niedzielę po 4 grudnia. Współcześnie data obchodów nie jest już tak regularna. Zwykle w pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich organizuje konferencję branżową, która jest jednocześnie Ogólnopolskim Dniem Odlewnika.