Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej zostały 32 dni, czyli 1 miesiąc i 2 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej przypada na 22 maja (środa).

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 2000 roku. Rezolucja upamiętniała konferencję w Nairobi (22 maja 1992), w czasie której grupa robocza UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.
Wcześniejsze obchody miały miejsce 29 grudnia i upamiętniały wejście w życie konwencji o różnorodności biologicznej w 1993 roku. W 2000 roku Konferencja Stron Konwencji zaleciła zmianę daty obchodów z powodu kłopotów z ich celebracją w końcówce roku w okresie świąteczno-noworocznym.

Bioróżnorodność biologiczna odnosi się do zróżnicowania wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych. Żywe organizmy tworzą zespoły ekologiczne, które wchodzą w skład całości naturalnego środowiska. Corocznie obchody święta odbywają się pod innym hasłem. m. in.:

- Różnorodność biologiczna i walka z ubóstwem - wyzwania dla zrównoważonego rozwoju
- Różnorodność biologiczna: żywność, woda i zdrowie dla wszystkich
- Różnorodność biologiczna: Ubezpieczenie na życie dla naszego zmieniającego się świata
- Chroń różnorodność biologiczną na obszarach suchych
- Różnorodność biologiczna i zmiany klimatyczne
- Różnorodność biologiczna i rolnictwo
- Inwazyjne gatunki obce
- Różnorodność biologiczna, rozwój i ograniczenie ubóstwa
- Różnorodność biologiczna lasów
- Morska różnorodność biologiczna
- Woda i różnorodność biologiczna
- Różnorodność wysp
- Konwencja o różnorodności biologicznej
- Różnorodność biologiczna i zrównoważona turystyka
- 25 lat ochrony różnorodności biologicznej

Przykładowo motto „Różnorodność wysp” odnosiło się do zasobów biologicznych wysp. Na świecie istnieje około 40 wysp, zaś populacja najmniejszej wynosi ponad 1200 osób. Święto związane było z międzynarodowym rokiem małych, wyspiarskich rozwijających się krajów. W związku z rocznymi obchodami zostały zorganizowane ważne wydarzenia międzynarodowe, poświęcone ochronie różnorodności biologicznej i kulturowej wysp. Głównym wydarzeniem miały miejsce na Samoa, gdzie odbyła się „Trzecia Międzynarodowa Konferencja Małych Wyspiarskich Krajów Rozwijających się”. Centrum Światowego Dziedzictwa prowadzi specjalne projekty, w celu ochrony dziedzictwa małych krajów wyspiarskich. Obecnie na wyspach znajdują 32 obiekty Światowego Dziedzictwa.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej związany jest ze Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej. Prawidłowy rozwój społeczeństwa zależy od ochrony biologicznej i kulturalnej różnorodności. Dziedzictwo kulturowe współistnieje z zarządzaniem zasobami naturalnymi. Różnorodność biologiczna czasami przyrównywana jest do różnorodności językowej, bez której nie istnieje dana kultura. Zaburzenia w tych dziedzinach powodują zachwianie fundamentów społeczeństwa oraz przyczyniają się do zmiany rozwoju kultur. Zróżnicowanie biologiczne i kulturalne stają się wyznacznikami prowadzonej polityki społecznej oraz ochrony całościowego dziedzictwa danej społeczności.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela22.05.2022Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2022
Poniedziałek22.05.2023Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2023
Czwartek22.05.2025Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2025
Piątek22.05.2026Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2026
Sobota22.05.2027Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2027
Poniedziałek22.05.2028Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2028
Wtorek22.05.2029Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2029
Środa22.05.2030Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 maja