Dzień Praw Zwierząt 2022

Do najbliższych obchodów Dnia Praw Zwierząt zostało 168 dni, czyli 5 miesięcy i 17 dni.

W 2022 roku Dzień Praw Zwierząt przypada na 22 maja (niedziela).

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja w celu upamiętnienia uchwalenia Ustawy o ochronie zwierząt (w 1997 roku). Klub Gaja był inicjatorem petycji, którą podpisało około 600 tysięcy osób. Była to największa kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Polsce. Celem corocznych obchodów święta jest przybliżenie problematyki ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

W 1975 roku ukazała się praca Petera Singera „Animal Liberation” oraz „The case of Animal rights” Toma Regana, które traktowane są jako początek ruchu na rzecz przyznania praw zwierzętom. Pierwsze unormowania prawne dotyczące zwierząt miały miejsce w Wielkiej Brytanii na początku XIX wieku. Projekt o ochronie niektórych zwierząt domowych zapoczątkował zmiany społeczne. Kolejna ustawa zakazująca okrutnego traktowania koni i osłów przyczyniła się do utworzenia pierwszej Anglii organizacji społecznej na rzecz ochrony praw zwierząt – RSPCA – Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt. Dopiero uregulowania prawne o charakterze międzynarodowym przyczyniły się do rozwoju ochrony praw zwierząt w skali globalnej. Pierwszym światowym dokumentem była „Światowa Deklaracja Praw Zwierząt” uchwalona przez UNESCO w 1998 roku. Państwa zaczęły zwracać szczególną uwagę na pozycję zwierząt w społeczeństwie i zapoczątkowały dążenia do przeciwdziałania oraz zwalczania okrutnego traktowania zwierząt.

W Polsce pierwszym dokumentem prawnym dotyczącym ochrony zwierząt było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 roku o ochronie zwierząt. Regulacja prawna obowiązywała do 1998 roku. Kolejnym aktem prawnym była ustawa z 1997 roku, znowelizowana w 2000 roku. Ustawa obejmuje wszystkie zwierzęta, między innymi wykorzystywane w gospodarstwach domowych, w doświadczeniach laboratoryjnych, czy w branży rozrywkowej. 18 sierpnia 2011 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o ochronie zwierząt. Każde z nich chronione jest specjalnymi prawami, które gwarantują humanitarne traktowanie oraz w przypadku okrucieństwa ze strony właściciela, następuje odebranie zwierząt i przekazanie ich do specjalnej placówki.