Światowy Dzień Ludności 2024

Obchody Światowego Dnia Ludności były 13 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Ludności przypadły na 11 lipca (czwartek).

Światowy Dzień Ludności, czyli World Population Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pomysłodawcą obchodów Dnia była Rada Zarządzająca UNDO w 1989 roku. Święto jest upamiętnieniem rocznicy „Dnia Pięciu Miliardów”, kiedy liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów. Celem Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na znaczenie problemów ludnościowych, zwłaszcza w aspekcie planów oraz programów rozwoju.

Każdego roku obowiązuje inne hasło przewodnie World Population Day , m. in.:

- Planowanie rodziny, umacnianie ludzi, rozwijanie narodów
- Inwestuj w młodzież
- Ciąża u nastolatków
- Powszechny dostęp do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego
- Mamy 7 miliardów
- Weź to pod uwagę: powiedz, czego potrzebujesz
- Walcz z ubóstwem: Edukuj dziewczyny
- Zaplanuj swoją rodzinę, zaplanuj swoją przyszłość
- Mężczyźni pracujący
- Równość to potęga.

Według oficjalnych danych liczba 7 mld ludzi na świecie została przekroczona w 2011 roku a w 24 kwietnia 2017 7,5 mld. Eksperci przewidują, że do 2025 roku liczba ludności w skali globalnej przekroczy 8 mld osób, a w 2057 ludność świata osiągnie 10 miliardów. Na podstawie statystyk wynika, że w ciągu 1 sekundy rodzi się 5 noworodków, zaś w tym samym czasie umierają dwie osoby. Rocznie przybywa 1,13% ludności na świecie. Do najludniejszych państw należą kraje biedne lub rozwijające się. Największy przyrost ludności notuje się w Indiach, w Chinach, Nigerii, Pakistanie oraz Etiopii. Na kontynencie europejskim zauważono z kolei proces wyludniania się państw. W niektórych krajach, na przykład we Francji lub w Wielkiej Brytanii, wysoka dzietność występuje wśród imigrantów z Europy Wschodniej. Niestety, w Polsce i w niektórych krajach europejskich, dzietność jest na bardzo niskim poziomie, a proces starzenia się społeczeństwa jest szybszy niż w innych krajach.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest proces starzenia się ludności. W 2060 roku, co trzeci mieszkaniec Europy skończy 65 lat. W Polsce starzenie się społeczeństwa jest trochę szybsze niż w innych krajach europejskich. Do 2035 roku osoby w starszym wieku będą stanowiły 23% społeczeństwa, zaś do 2050 roku – prawie 35%. Obecnie na jedną osobę w wieku emerytalnym pracują cztery osoby w wieku produkcyjnym, a w 2060 roku – będzie to mniej niż dwie osoby.


Światowe trendy populacyjne

Minęło setki tysięcy lat, zanim światowa populacja wzrosła do 1 miliarda – potem w ciągu zaledwie kolejnych 200 lat wzrosła siedmiokrotnie. Wg szacunków ONZ w 2011 r. globalna populacja osiągnęła poziom 7 miliardów, a dziś wynosi około 7,7-7,8 miliarda i oczekuje się, że wzrośnie do około 8,5 miliarda w 2030 r., 9,7 miliarda w 2050 r. i 10,9 miliarda w 2100 r.

Ten dramatyczny wzrost był napędzany głównie przez rosnącą liczbę osób dożywających wieku rozrodczego i towarzyszyły mu poważne zmiany we wskaźnikach dzietności, rosnąca urbanizacja i przyspieszająca migracja. Tendencje te będą miały daleko idące konsekwencje dla przyszłych pokoleń.

Niedawna przeszłość przyniosła ogromne zmiany we wskaźnikach dzietności i oczekiwanej długości życia . We wczesnych latach 70. każda z kobiet miała średnio po 4,5 dziecka; do 2015 r. całkowita płodność na świecie spadła poniżej 2,5 dziecka na kobietę. Tymczasem średnia długość życia na świecie wzrosła z 64,6 lat na początku lat 90. do 72,6 lat w 2019 r.

Ponadto świat odnotowuje wysoki poziom urbanizacji i przyspieszającą migrację. Rok 2007 był pierwszym rokiem, w którym więcej ludzi mieszkało w miastach niż na wsi , a do roku 2050 około 66 procent światowej populacji będzie mieszkać w miastach.

Te megatrendy mają daleko idące konsekwencje. Wpływają na rozwój gospodarczy, zatrudnienie, dystrybucję dochodów, ubóstwo i ochronę socjalną. Wpływają również na starania o powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkań, urządzeń sanitarnych, wody, żywności i energii. Aby w bardziej zrównoważony sposób odpowiadać na potrzeby jednostek, decydenci muszą zrozumieć, ilu ludzi żyje na planecie, gdzie się znajdują, ile mają lat i ilu ludzi przyjdzie po nich.

Występowanie Światowego Dnia Ludności w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek11.07.2022Światowy Dzień Ludności 2022
Wtorek11.07.2023Światowy Dzień Ludności 2023
Piątek11.07.2025Światowy Dzień Ludności 2025
Sobota11.07.2026Światowy Dzień Ludności 2026
Niedziela11.07.2027Światowy Dzień Ludności 2027
Wtorek11.07.2028Światowy Dzień Ludności 2028
Środa11.07.2029Światowy Dzień Ludności 2029
Czwartek11.07.2030Światowy Dzień Ludności 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 lipca