Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2021

Obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec Tam były 30 dni temu.

W 2021 roku obchody Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec Tam przypadły na 14 marca (niedziela).

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam obchodzony jest 14 marca i głównym celem święta jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej skutków budowy wielkich tam.

Obchody Dnia koordynowane są przez International Rivers Network z USA. W Polsce natomiast coroczne wydarzenia organizowane są przez Klub Gaja, który jest jednym z najstarszych polskich stowarzyszeń zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. Budowa wielkich tam przyczynia się do wystąpienia wielu negatywnych skutków. Z raportu opublikowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej wynika, że tworzone tamy niszcząco wpływają na życie plemion żyjących, między innymi w dorzeczu Amazonki lub w Etiopii. Na przykład budowa tamy na rzece Omo, przyczyni się do wystąpienia głodu wśród rdzennych mieszkańców Etiopii. Według danych raportu, dowiadujemy na przykładach z Azji, Afryki i Ameryk, jak wielkie koszty uzyskiwane są z „ekologicznej” energii wielkich tam. Obecnie na całym świecie Bank Światowy finansuje 11 mld dolarów w koszty budowy 211 projektów zapór i hydroelektrowni. Organizacja Survival International wytyka błędy w protokole międzynarodowego stowarzyszenia hydroenergetyki HIA oraz Banku Światowego o zrównoważonej energii wodnej, krytykując brak ustanowienia minimalnych standardów budowy zapór. Wielkie tamy wiążą się także z przekształcaniem środowiska naturalnego, w postaci zniszczenia terenów uprawnych lub zabudowań gospodarczych.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych wiele gatunków zwierząt oraz roślin zagrożonych jest wyginięciem. Ingerencja w częstotliwość przepływanych wód oddziałuje na przerwanie wędrówek ryb i innych zwierząt bezkręgowych. Zachodzące zmiany klimatyczne powodują zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zmian w ilości i typach opadów, zaś według Międzynarodowej Komisji ds. Wielkich Tam (ICOLD) napełnione zbiorniki wodne mogą powodować zwiększenie aktywności sejsmicznej przy lub niedaleko danego zbiornika. Niebezpieczeństwo wystąpienia trzęsienia ziemi nie ogranicza się jedynie do rejonów o wysokiej aktywności sejsmicznej. I dlatego, przeciwdziałając potencjalnym zagrożeniom tak ważna jest wiedza społeczeństwa dotycząca wad oraz zalet wielkich tam.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec Tam w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek14.03.2019Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2019
Sobota14.03.2020Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2020
Poniedziałek14.03.2022Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2022
Wtorek14.03.2023Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2023
Czwartek14.03.2024Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2024
Piątek14.03.2025Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2025
Sobota14.03.2026Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2026
Niedziela14.03.2027Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Dzień Matki
Kalendarz Prawosławny ☦ - Niedziela Seropustna
Kalendarz Prawosławny ☦ - Maslenica
Irlandia 🇮🇪 - Dzień Matki

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 marca