Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2023

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych były 35 dni, czyli 1 miesiąc i 4 dni temu.

W 2023 roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych przypadły na 30 sierpnia (środa).

Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych został zainicjowany przez organizację pozarządową FEDEFAM, która została założona w 1981 roku na Kostaryce. Celem działalności organizacji jest przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z losem osób potajemnie uwięzionych oraz zaginionych w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucją z 18 grudnia 1992 roku Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Dąży ona do walki ze wszelkimi formami wymuszonych zaginięć oraz wspiera wysiłek na rzecz zapobiegania torturom i złego traktowania ludzi na całym świecie. Zgromadzenie Ogólne ONZ 21 grudnia 2010 roku ustanowiło Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć przypadający również na 30 sierpnia.

W Polsce największą organizacją pozarządową, która zajmuje się problemami zaginięć jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Organizacja powstała w 1999 roku i od tego czasu zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, udzielaniem wsparcia dla rodzin i bliskich oraz profilaktyką zaginięć. Fundacja współpracuje z Komendą Główną Policji oraz prowadzi całodobową linię wsparcia dla rodzin, a także Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka. Corocznie do policji trafia około 17 tys. zgłoszeń o zaginięciach, zaś do Fundacji około 1,5 tys. Ze wszystkich zgłoszeń prawie 80% zaginionych osób udaje się odnaleźć w ciągu kilu tygodni. Internetowa baza osób zaginionych Fundacji ITAKA prowadzona jest od 2000 roku i także zawiera zestawienie osób o nieustalonej tożsamości. Wśród osób zaginionych znajdują się również dzieci. Spośród wszystkich zgłoszeń, każdego roku policja odnotowuje około 320 zaginięć dzieci do 6 roku życia, około 800 zaginięć dzieci w wieku 7-13 lat i około 5 3400 zaginięć dzieci w wieku 14-17 lat. Niektórzy giną bezpowrotnie, na szczęście większość udaje się odnaleźć, czasami wbrew ich woli. Wśród licznych zgłoszeń można wyróżnić zaginięcia dzieci, nastolatków, osób dorosłych i starszych, a także porwania rodzicielskie. Każdy, kto posiada informacje dotyczące poszukiwanej osoby powinien przekazać je organizacji lub policji. Nawet najgorsza wiadomość jest lepsza niż niepewność dotycząca losu osoby zaginionej.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Zaginionych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek30.08.2021Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2021
Wtorek30.08.2022Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2022
Piątek30.08.2024Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2024
Sobota30.08.2025Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2025
Niedziela30.08.2026Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2026
Poniedziałek30.08.2027Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2027
Środa30.08.2028Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2028
Czwartek30.08.2029Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 sierpnia