Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2023

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wymuszonych Zaginięć zostało 158 dni, czyli 5 miesięcy i 5 dni.

W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć przypada na 30 sierpnia (środa).

Dzień został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 65/209 z 21 grudnia 2010 r. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat szerokiego zakresu wymuszonych lub mimowolnych zaginięć, które mają miejsce na całym świecie, w tym „aresztowanie, zatrzymanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia wolności przez przedstawicieli państwa lub osoby lub grupy osób działające za zgodą, wsparciem lub zgodą państwa, a następnie odmowę uznania pozbawienia wolności lub zatajenia losu lub miejsca pobytu zaginionej osoby, która umieszcza taką osobę poza ochroną prawa.”

Dzień umożliwia również państwom rozważenie wypełnienia ich zobowiązań wynikających z Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Może to być bezowocne ćwiczenie, ponieważ tylko niewielka liczba państw ratyfikowała tę konwencję. Do sierpnia 2018 r. tylko 58 państw ratyfikowało konwencję, mimo że 97 podpisało ją. Niechęć państw do ratyfikowania Konwencji jest niepokojąca. Pokazuje to rażący brak zainteresowania ze strony państw ofiarami wymuszonych zaginięć popełnianych przez podmioty niepaństwowe (i niewystarczające działania w odpowiedzi). Jest to również niepokojące, ponieważ może sugerować, że państwa nie chcą ratyfikować konwencji, ponieważ są współwinne tej praktyki (i obawiają się konsekwencji braku przestrzegania obowiązków wynikających z konwencji, jeżeli zostaną ratyfikowane).

Występowanie Międzynarodowego Dnia Ofiar Wymuszonych Zaginięć w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek30.08.2021Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2021
Wtorek30.08.2022Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2022
Piątek30.08.2024Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2024
Sobota30.08.2025Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2025
Niedziela30.08.2026Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2026
Poniedziałek30.08.2027Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2027
Środa30.08.2028Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2028
Czwartek30.08.2029Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 30 sierpnia