Prawosławna Niedziela Palmowa 2024

Obchody Prawosławnej Niedzieli Palmowej były 50 dni, czyli 1 miesiąc i 20 dni temu.

W 2024 roku obchody Prawosławnej Niedzieli Palmowej przypadły na 28 kwietnia (niedziela).

Wschod Hospodien wo Ijerusalim czyli Wjazd Pański do Jerozolimy to nic innego, jak Prawosławna Niedziela Palmowa (Wierbnoje Woskresienije). Upamiętnia więc triumfalne przybycie Jezusa Chrystusa do świętego miasta, podczas którego tłum witał go palmami.


Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści, jest to jedno z najdonioślejszych wydarzeń w historii chrześcijaństwa. Będąc w okolicy Betfage, Chrystus nakazał swoim uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili mu znajdującego się tam osła. W tradycji wschodniej to zwierzę jest symbolem pokoju, np. gdy król chciał ogłosić zawieszenie broni lub przyjacielskie zamiary, wjeżdżał do wioski na ośle (koń to symbol wojny). Wjazd Syna Bożego do Jerozolimy w ten sposób przedstawiał go jako Księcia Pokoju. Chrystusa triumfalnie powitał zgromadzony tłum, wiwatując na jego cześć i rzucając mu palmy i gałązki.

Święto ustanowione na cześć tego wydarzenia podkreśla z jednej strony uznanie Jezusa za Mesjasza (Chrystusa), a z drugiej wejście Syna Bożego do Raju,


Obchody Wschod Hospodien wo Ijerusalim

To święto ruchome przypadające tydzień przed Zmartwychwstaniem Pańskim, w Cerkwi stanowiące dwanaście najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Święto, które zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy rozpoczyna okres przygotowania duchowego do Wielkanocy. Nawołuje do wyciszenia, skupienia i refleksji nad cierpieniami Zbawiciela dla dobra ludzkości. Pierwsze wzmianki z IV wieku o Wjeździe Pańskim do Jerozolimy pochodzą z dziennika pątniczki Egerii. Z czasem święto rozprzestrzeniło się w krajach chrześcijańskiego Wschodu.

Przygotowania do Wschod Hospodien wo Ijerusalim zaczynają się w Cerkwi siedem dni wcześniej. W Kościele prawosławnym przez cały tydzień (nazywany tygodniem palm lub kwiecistym tygodniem) wierni wspominają chorobę, a następnie śmierć Łazarza oraz podróż Chrystusa z Jordanii do Betanii. W kościele szaty liturgiczne i kościelne są zielone, co symbolizuje odnowienie życia. Wyznawcy obrządku greckokatolickiego przystrajają kwiatami nie tylko świątynie, ale i swoje domy.

Zgodnie z tradycją Wschod Hospodien wo Ijerusalim, pierwsze nabożeństwa ze święceniem palm lub wierzb odprawiane są już w sobotę podczas całonocnego czuwania w Wigilię Uczty. Dzień ten nazywa się Sobotą Łazarza i upamiętnia cud Jezusa dokonany w Betanii - wskrzeszenie swojego przyjaciela Łazarza. Wierni przygotowują wówczas krzyże z liści palmowych, które będą „uczestniczyć” w niedzielnym nabożeństwie i procesji. Sobota Łazarza to dzień, w którym tradycyjnie pustelnicy opuszczają swoje oazy i udają się do klasztoru na nabożeństwa.

Podczas całonocnego czuwania wierni trzymają w rękach gałęzie, kwiaty, wierzby i zapalone świece, w ten sposób witając Pana jako zwycięzcę piekła i śmierci. Rano, podczas drugiej części czuwania czytana jest specjalna modlitwa o błogosławieństwo i wtedy święci się przyniesione przez wiernych gałęzie wierzby lub palmy. Ten prolog przed Boską Liturgią symbolizuje Wejście Pana do Jerozolimy.

Członkowie Kościoła wschodniego po służbie zabierają do domu gałęzie, świece i trzymają je w kąciku ikon, niekiedy przez cały rok. Dawny zwyczaj nakazuje umieszczanie poświęconych wierzb w rękach zmarłych jako znak, że przez wiarę w Jezusa pokonają śmierć, powstaną i spotkają Zbawiciela.

W Rosji przy okazji Wschod Hospodien wo Ijerusalim dawniej odbywały się procesje osłów, m. in. w Nowogrodzie i Moskwie. Uczestniczyli w nim najważniejsi dostojnicy państwowi, jak choćby Patriarcha Moskwy czy car Rosji. Piotr I w latach dwudziestych XVII wieku w ramach nacjonalizacji Kościoła zakończył jednak ten zwyczaj. Obecnie taki barwny pochód organizowany jest tylko przy wyjątkowych okazjach.


Różnice między datą w Kościele katolickim i prawosławnym

Chrześcijanie zachodni i wschodni stosują różne kalendarze, co wpływa na daty obchodzenia świąt. Kalendarz gregoriański i juliański dzieli 13 dni, ale w przypadku Wjazdu Jezusa do Jerozolimy i całej Wielkanocy różnica wynosi nawet pięć tygodni. Spore rozbieżności w wynikają w tym przypadku ze sposobu wyliczania Wielkanocy. W obu Kościołach, katolickim i prawosławnym, to święto wypada w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, jednak w przypadku ortodoksyjnych chrześcijan pierwsza wiosenna pełnia księżyca liczona jest oczywiście w odniesieniu do kalendarza juliańskiego.

Występowanie Prawosławnej Niedzieli Palmowej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela17.04.2022Prawosławna Niedziela Palmowa 2022
Niedziela09.04.2023Prawosławna Niedziela Palmowa 2023
Niedziela13.04.2025Prawosławna Niedziela Palmowa 2025
Niedziela05.04.2026Prawosławna Niedziela Palmowa 2026
Niedziela25.04.2027Prawosławna Niedziela Palmowa 2027
Niedziela09.04.2028Prawosławna Niedziela Palmowa 2028
Niedziela01.04.2029Prawosławna Niedziela Palmowa 2029
Niedziela21.04.2030Prawosławna Niedziela Palmowa 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 28 kwietnia