Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2020

Obchody Prawosławnego Wniebowstąpienia Pańskiego były 36 dni, czyli 1 miesiąc i 5 dni temu.

W 2020 roku obchody Prawosławnego Wniebowstąpienia Pańskiego przypadły na 28 maja (czwartek).

Wniebowstąpienie Pańskie (Wozniesienije Hospodnie) obchodzone jest w czterdziesty dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zawsze w czwartek. Upamiętnia wydarzenia na Górze Oliwnej, gdzie Syn Boży pożegnał się z apostołami i zasiadł po prawicy swojego Ojca.

Przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Zbawiciel ukazywał się ośmiokrotnie apostołom i przygotowywał ich do głoszenia Ewangelii całemu światu. Gdy ten czas upłynął, zebrał uczniów oraz Matkę Bożą na Górze Oliwnej na wschód od Jerozolimy, w pobliżu Betanii. Tam Jezus uniósł się w górę i zniknął. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. W ten sposób Chrystus stał się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Wniebowstąpienie było ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. Wniebowstąpienie opisuje Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza oraz Dzieje Apostolskie.

Wozniesienije Hospodnie jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, a w Cerkwi tworzy listę Dwunastu Wielkich Świąt. Według Euzebiusza z Cezarei powszechnie obchodzono je już w IV wieku. Zanim potwierdził je Kościół wierni upamiętniali wniebowstąpienie w kościele zbudowanym nad grotą w Betlejem, w której urodził się Chrystus.

Wniebowstąpienie ma jeden dzień przedświąteczny i siedem dni poświątecznych. Uczta poprzedzona jest całonocnym czuwaniem, odbywa się wtedy tzw. oddanie święta Zmartwychwstania Pańskiego, który kończy okres wielkanocny. Po raz ostatni odprawia się godziny paschalne i wymienia pozdrowienie „Christos Woskiriesie”, czyli Chrystus Zmartwychwstał. Po nabożeństwie na środek cerkwi zostanie wyniesiona płaszczannica, której wierni oddają cześć.

Troparion, czyli hymn święta zawiera słowa: „Wzniosłeś się w chwale, Chryste, Boże nasz czyniąc radość swoim uczniom przez obietnicę zesłania Ducha Świętego i zapewnienie ich przez Twe błogosławieństwo, żeś Ty jest Syn Boży – zbawiciel świata”.

W kalendarzu ludowym Słowian Wozniesienije Hospodnie było ważnym dniem, gdyż uważano je za początek prawdziwej wiosny. W późniejszych latach w wielu miejscach istniał zwyczaj udawania się podczas Wniebowstąpienia do krewnych i przyjaciół i obdarowywanie ich upominkami.

W Polsce Wniebowstąpienie Pańskie szczególnie uroczyście obchodzone jest w parafiach w Augustowie, Ciechanowcu, Hajnówce, Klejnikach, Krynkach, Nowym Berezowie i Orzeszkowie.

Występowanie Prawosławnego Wniebowstąpienia Pańskiego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek17.05.2018Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2018
Czwartek06.06.2019Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2019
Czwartek10.06.2021Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2021
Czwartek02.06.2022Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2022
Czwartek25.05.2023Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2023
Czwartek13.06.2024Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2024
Czwartek29.05.2025Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2025
Czwartek21.05.2026Prawosławne Wniebowstąpienie Pańskie 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 28 maja