Tydzień Paschy 2024

Obchody Tygodnia Paschy w Prawosławiu były 38 dni, czyli 1 miesiąc i 7 dni temu.

W 2024 roku obchody Tygodnia Paschy w Prawosławiu przypadały na okres od 6 maja (poniedziałek) do 11 maja (sobota).

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to najważniejsze święto chrześcijan, zarówno wyznawców Kościoła katolickiego jak i prawosławnego. W Cerkwi obchody Wielkanocy trwają jednak nieco dłużej, bowiem aż cały tydzień po cudzie zmartwychwstania odbywają się uroczyste nabożeństwa.

Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń podczas Tygodnia Paschy jest procesja dookoła świątyni po każdej liturgii. Przewodzi jej celebrans wraz z innymi duchownymi. W cerkwi przez cały okres tego święta otwarte są Wrota Królewskie, symbol połączenia nieba z ziemią, co dokonało się właśnie podczas zmartwychwstania.