Dzień Działacza Kultury 2024

Obchody Dnia Działacza Kultury były 56 dni, czyli 1 miesiąc i 25 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Działacza Kultury przypadły na 29 maja (środa).

29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury. W tym dniu różne instytucje kulturalne przygotowują wydarzenia artystyczne oraz wręczają dyplomy, odznaczenia oraz podziękowania dla działaczy kultury.

Kim jest działacz kultury? To osoba, która promuje kulturę, poprzez inicjowanie działań na rzecz kultury. W Polsce osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania oraz ochrony kultury otrzymują odznakę honorową: „Zasłużony Działacz Kultury”. Odznaczenie przyznawane było przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Medal został ustanowiony przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 6 marca 1962 roku w sprawie utworzenia odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”. Wygląd, tryb nadawania oraz sposoby przyznawania zostały określone przez ministra kultury i sztuki w 1963 roku. W 1993 roku, Rada Ministrów ostatecznie ustaliła warunki nadawania odznaki. Według określonych zasad, odznaka była wręczana przez Ministra Kultury i Sztuki osobom, które w szczególny sposób tworzą, upowszechniają i chronią kulturę.

W 2005 roku odznaka została zniesiona, zgodnie z ustawą o zmianach w organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty. Dotychczasową odznakę zastąpiła odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odznaka noszona jest po prawej stronie piersi, a w przypadku przyznania osobie prawnej, odznaka przechowywana jest w siedzibie wyróżnionej osoby. Odznaka ma kształt złotej i ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety umieszczony jest złocony monogram „RP” oraz napis „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 x 41 mm. W dolnej części klamry umieszczone są jednakowej szerokości, pionowe biało-czerwone paski. W przypadku, gdy osoba wyróżniona nie może odebrać odznaki, to odznaczenie odbierane jest przez członka rodziny lub inną upoważnioną osobę. Odznaka wręczana jest wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie wyróżnienia.