Dzień Działacza Kultury 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Działacza Kultury zostało 110 dni, czyli 3 miesiące i 21 dni.

W 2023 roku Dzień Działacza Kultury przypada na 29 maja (poniedziałek).

29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury. W tym dniu różne instytucje kulturalne przygotowują wydarzenia artystyczne oraz wręczają dyplomy, odznaczenia oraz podziękowania dla działaczy kultury.

Kim jest działacz kultury? To osoba, która promuje kulturę, poprzez inicjowanie działań na rzecz kultury. W Polsce osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania oraz ochrony kultury otrzymują odznakę honorową: „Zasłużony Działacz Kultury”. Odznaczenie przyznawane było przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Medal został ustanowiony przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 6 marca 1962 roku w sprawie utworzenia odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”. Wygląd, tryb nadawania oraz sposoby przyznawania zostały określone przez ministra kultury i sztuki w 1963 roku. W 1993 roku, Rada Ministrów ostatecznie ustaliła warunki nadawania odznaki. Według określonych zasad, odznaka była wręczana przez Ministra Kultury i Sztuki osobom, które w szczególny sposób tworzą, upowszechniają i chronią kulturę.

W 2005 roku odznaka została zniesiona, zgodnie z ustawą o zmianach w organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty. Dotychczasową odznakę zastąpiła odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odznaka noszona jest po prawej stronie piersi, a w przypadku przyznania osobie prawnej, odznaka przechowywana jest w siedzibie wyróżnionej osoby. Odznaka ma kształt złotej i ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety umieszczony jest złocony monogram „RP” oraz napis „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 x 41 mm. W dolnej części klamry umieszczone są jednakowej szerokości, pionowe biało-czerwone paski. W przypadku, gdy osoba wyróżniona nie może odebrać odznaki, to odznaczenie odbierane jest przez członka rodziny lub inną upoważnioną osobę. Odznaka wręczana jest wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie wyróżnienia.

Występowanie Dnia Działacza Kultury w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota29.05.2021Dzień Działacza Kultury 2021
Niedziela29.05.2022Dzień Działacza Kultury 2022
Środa29.05.2024Dzień Działacza Kultury 2024
Czwartek29.05.2025Dzień Działacza Kultury 2025
Piątek29.05.2026Dzień Działacza Kultury 2026
Sobota29.05.2027Dzień Działacza Kultury 2027
Poniedziałek29.05.2028Dzień Działacza Kultury 2028
Wtorek29.05.2029Dzień Działacza Kultury 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Wielka Brytania 🇬🇧 - Wiosenne Święto Bankowe
Wielka Brytania 🇬🇧 - Poniedziałek Zielonoświątkowy
Niemcy 🇩🇪 - Poniedziałek Zielonoświątkowy
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Pamięci
Francja 🇫🇷 - Poniedziałek Zielonoświątkowy
Holandia 🇳🇱 - Poniedziałek Zielonoświątkowy
Austria 🇦🇹 - Poniedziałek Zielonoświątkowy

Święta i obchody w kolejnych dniach po 29 maja