Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Edukacji przed Atakiem zostało 48 dni, czyli 1 miesiąc i 17 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem przypada na 9 września (poniedziałek).

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 9 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Edukacji przed Atakiem, przyjmując rezolucję, która potwierdza prawo do edukacji dla wszystkich oraz znaczenie zapewnienia bezpiecznego, sprzyjającego środowisku uczenia się w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie ze swymi warunkami Zgromadzenie stanowczo potępiło wszelkie ataki na szkoły i wykorzystywanie szkół do celów wojskowych, które naruszają prawo międzynarodowe. Uznano, że dostęp do wysokiej jakości edukacji w sytuacjach kryzysowych z pomocą humanitarną może sprzyjać długofalowym celom rozwojowym i ponownie podkreślił potrzebę ochrony i poszanowania placówek edukacyjnych, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Ponadto Zgromadzenie zaprosiło państwa członkowskie, Organizację Narodów Zjednoczonych, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie do obchodów Międzynarodowego Dnia we właściwy sposób, zapraszając zarówno Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), jak i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci ( UNICEF), aby corocznie pomagać w obchodach. Koszt wszystkich działań wynikających z wykonania uchwały powinien być pokryty z dobrowolnych wpłat - podkreśliło Zgromadzenie

Występowanie Międzynarodowego Dnia Ochrony Edukacji przed Atakiem w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek09.09.2022Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2022
Sobota09.09.2023Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2023
Wtorek09.09.2025Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2025
Środa09.09.2026Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2026
Czwartek09.09.2027Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2027
Sobota09.09.2028Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2028
Niedziela09.09.2029Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2029
Poniedziałek09.09.2030Międzynarodowy Dzień Ochrony Edukacji przed Atakiem 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 września