Światowy Dzień FAS 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia FAS zostało 51 dni, czyli 1 miesiąc i 20 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień FAS przypada na 9 września (poniedziałek).

Światowy Dzień FAS (Dzień Świadomości FASD) został zainicjowany przez rodziców niepełnosprawnych dzieci z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD). Celem obchodów Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problem tej choroby na świecie. Początkowo dokumentacja FAS została zamieszczona w Internecie, zaś później zaczęto tworzyć sojusze zrzeszające wolontariuszy. Grupa upowszechnia ideę Dnia w różnych częściach świata.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS został zorganizowany 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:09 „Minutą refleksji” w lokalnym kościele. Data Święta symbolizuje ciążę bez alkoholu (od 1999 roku, dziewiąty dzień, dziewiąty miesiąc każdego roku). W kolejnych latach Międzynarodowy Dzień FAS obchodzono w Australii, RPA, USA oraz na kontynencie europejskim. Senat Stanów Zjednoczonych 23 czerwca 2004 roku ustanowił rezolucją dzień 9 września oficjalnym Narodowym Dniem FASD. W tym samym roku pierwszy raz zorganizowano obchody Święta w Polsce.

Czym jest FAS? FAS to zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. FAS objawia się między innymi opóźnieniem umysłowym, dysfunkcją mózgu, anomaliami rozwojowymi, problemami w nabywaniu wiedzy oraz zaburzeniami psychologicznym lub pychospołecznymi. Corocznie w Polsce rodzi około 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS. Ponad dziesięć razy więcej dzieci ma zaburzenia związane z poalkoholowym uszkodzeniem płodu (FASD). Niestety, większość dzieci nie została prawidłowo zdiagnozowana. Wczesna, prawidłowa diagnoza umożliwia opracowanie odpowiednich metod, które pomagają dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności wynikających z poszczególnych anomalii rozwojowych. Dzieci z FAS wymagają szczególnej opieki oraz terapii, które pozwolą na eliminowanie niektórych zachowań bądź barier. Specjaliści opracowali 8 zasad postępowania z dzieckiem FAS w domu i w szkole, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu:

1. Konkret – Dzieci z Fas potrzebują konkretnych, jednoznacznych komunikatów
2. Stałość – Dzieci z FAS wymagają stosowania stałych metod oraz stałego środowiska życia
3. Powtarzanie – Informacje muszą być wielokrotnie powtarzane
4. Rutyna – Stały plan dnia i określony porządek czynności ułatwia funkcjonowanie dzieci z FAS
5. Prostota – Krótkie i zwięzłe komunikaty są lepiej przyswajane przez dzieci z FAS
6. Szczegółowość – Polecenie i prośby muszą być jak najbardziej szczegółowe
7. Zasady – Jasne i stałe zasady pozwalają na wprowadzenie porządku w życiu dziecka
8. Nadzór – Dzieci z FAS potrzebują stałego nadzoru i wsparcia.