Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2020

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom zostało 60 dni, czyli 1 miesiąc i 29 dni.

W 2020 roku Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom przypada na 10 września (czwartek).

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom został zainicjowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom (IASP), które współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Celem Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na samobójstwa, które stanowią jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. W tym dniu organizowane są wydarzenia, spotkania oraz akcje związane z tematyką samobójstw oraz propagujące wszelkie formy pomocy dla osób z myślami samobójczymi.

Według danych statystycznych policji, rocznie notuje się ponad 8000 zamachów samobójczych, wśród których niestety większość kończy się zgonem ofiary. Na postawie tych danych wynika, że spośród wszystkich osób, które popełniły samobójstwo, to większość ofiar stanowią mężczyźni. W Polsce codziennie 15 osób podejmuje próbę samobójczą, a 11 z nich jest udana. Eksperci podkreślają, że samobójstwa powodują o wiele większą liczbę zgonów niż wypadki komunikacyjne. Do zamachów samobójczych najczęściej dochodzi w mieszkaniu, w pomieszczeniach gospodarczych, w piwnicach lub strychach bądź na terenach parku i lasu. Najwięcej osób traci życie przez powieszenie się lub upadek z dużej wysokości.

Nie w każdym przypadku można określić powody zamachu samobójczego. Niektóre symptomy wskazują na duże prawdopodobieństwo podjęcia próby odebrania sobie życia. Czasami źródłem zamachu samobójczego może być więcej przyczyn, które sprawiły, że osoba podjęła decyzję o śmierci. Eksperci wśród przyczyn wymieniają nieporozumienia rodzinne, choroby przewlekłe i psychiczne, zawody miłosne, warunki ekonomiczne lub nagłą utratę źródła utrzymania. W Polsce większość osób popełnia samobójstwo pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych. Eksperci alarmują, że z każdym rokiem coraz więcej przybywa ofiar tej nieodwracalnej decyzji.
|
Osoby, które mają myśli samobójcze mogą szukać pomocy u lekarza psychiatry, w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, które udzielają wsparcia psychicznego lub w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Warto nie tylko w tym dniu zwrócić szczególną uwagę na nasze otoczenie, gdyż może ktoś potrzebuje rady, pomocy lub wskazówek, gdzie może otrzymać odpowiednią pomoc. Czasami jedno dobre słowo, wskazówka jak rozwiązać problem może uratować komuś życie.

Występowanie Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek10.09.2018Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2018
Wtorek10.09.2019Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2019
Piątek10.09.2021Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2021
Sobota10.09.2022Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2022
Niedziela10.09.2023Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2023
Wtorek10.09.2024Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2024
Środa10.09.2025Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2025
Czwartek10.09.2026Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2026

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 września