Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom zostało 197 dni, czyli 6 miesięcy i 13 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom przypada na 10 września (wtorek).

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom został zainicjowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom (IASP), które współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Celem Święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na samobójstwa, które stanowią jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. W tym dniu organizowane są wydarzenia, spotkania oraz akcje związane z tematyką samobójstw oraz propagujące wszelkie formy pomocy dla osób z myślami samobójczymi.

Według danych WHO każdego roku ponad 700 000 ludzi umiera z powodu samobójstwa. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci w wieku 15-19 lat. 77% samobójstw ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach.

W Polsce codziennie 15 osób podejmuje próbę samobójczą, a 11 z nich jest udana. Eksperci podkreślają, że samobójstwa powodują o wiele większą liczbę zgonów niż wypadki komunikacyjne. Do zamachów samobójczych najczęściej dochodzi w mieszkaniu, w pomieszczeniach gospodarczych, w piwnicach lub strychach bądź na terenach parku i lasu. Spożycie pestycydów, powieszenie i broń palna to jedne z najczęstszych metod samobójstwa na całym świecie.

Nie w każdym przypadku można określić powody zamachu samobójczego. Niektóre symptomy wskazują na duże prawdopodobieństwo podjęcia próby odebrania sobie życia. Czasami źródłem zamachu samobójczego może być więcej przyczyn, które sprawiły, że osoba podjęła decyzję o śmierci. Eksperci wśród przyczyn wymieniają nieporozumienia rodzinne, choroby przewlekłe i psychiczne, zawody miłosne, warunki ekonomiczne lub nagłą utratę źródła utrzymania. W Polsce większość osób popełnia samobójstwo pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych. Eksperci alarmują, że z każdym rokiem coraz więcej przybywa ofiar tej nieodwracalnej decyzji.

Osoby, które mają myśli samobójcze mogą szukać pomocy u lekarza psychiatry, w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, które udzielają wsparcia psychicznego lub w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Warto nie tylko w tym dniu zwrócić szczególną uwagę na nasze otoczenie, gdyż może ktoś potrzebuje rady, pomocy lub wskazówek, gdzie może otrzymać odpowiednią pomoc. Czasami jedno dobre słowo, wskazówka jak rozwiązać problem może uratować komuś życie.

Samobójstwu można zapobiec, a zapobieganie powinno być sprawą każdego z nas

Niezbędne jest, abyśmy dali ludziom, zwłaszcza młodym, nadzieję, stygmatyzację zmniejszającą dobrze świadome działania i możliwości szybkiej interwencji i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.
Rządy i społeczność odgrywają ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom. Eksperci podkreślają znaczenie współpracy w całym zakresie organizacji społecznych w celu zmniejszenia wskaźników samobójstw, po raz kolejny podkreślając, że zapobieganie samobójstwom jest sprawą każdego. Samobójstwo jest druzgocące, a każde utracone życie ma wpływ na rodziny i społeczności. Samobójstwo dotyka nas wszystkich.

Tworzenie nadziei poprzez działanie to temat przewodni obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w 2021 r.

Występowanie Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota10.09.2022Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2022
Niedziela10.09.2023Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2023
Środa10.09.2025Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2025
Czwartek10.09.2026Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2026
Piątek10.09.2027Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2027
Niedziela10.09.2028Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2028
Poniedziałek10.09.2029Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2029
Wtorek10.09.2030Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 września