Międzynarodowy Dzień Romów 2025

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Romów zostało 257 dni, czyli 8 miesięcy i 14 dni.

W 2025 roku Międzynarodowy Dzień Romów przypada na 8 kwietnia (wtorek).

Międzynarodowy Dzień Romów upamiętnia I Światowy Kongres Romów, który odbył się 8 kwietnia 1971 roku w Oprington, niedaleko Londynu. Celem Kongresu była manifestacja obecności ludności romskiej na arenie międzynarodowej.

Zjednoczenie Romów w jeden naród stało się inspiracją oraz zachętą do wzmożonych działań na rzecz obrony praw obywatelskich mniejszości romskiej. W czasie Kongresu została utworzona I Światowa Rada Romów oraz powstał hymn i flaga narodu romskiego. Międzynarodowy Dzień Romów został ustanowiony na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów w Jadwisinie, koło Serocka w 1990 roku. Obchody święta zrzeszają nie tylko Romów ale także miłośników kultury romskiej i wspierane są przez międzynarodowe organizacje romskie, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisję Europejską. W tym dniu organizowane są wydarzenia promujące kulturę romską, zwyczaje i tradycje.

Obchody są okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy, które wciąż dotykają Romów. Pomimo, że prowadzone są działania integrujące oraz upowszechniające wiedzę dotyczącą kultury i tradycji romskiej, to nadal istnieją silnie zakorzenione stereotypy i uprzedzenia, przez które mur nienawiści wciąż dzieli narody. W Polsce nadal pojawiają się akty dyskryminacji oraz agresji wobec ludności romskiej. W niektórych częściach kraju izolacja Romów zaczyna się od dzieciństwa i okresu szkolnego. Na przykład w szkołach tworzone są klasy przeznaczone jedynie dla dzieci romskich, istnieją oddzielne wejścia dla tej narodowości oraz zdarzają się przypadki umieszczania zdrowych dzieci w szkołach specjalnych. Często jedyną przyczyną przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej jest mniejszy zasób słów języka polskiego wynikający z odmienności kulturowej.

Według nieoficjalnych danych w Polsce żyje około 30 tysięcy Romów podzielonych na cztery grupy: Polska Roma, zamieszkała w Polsce od XV wieku, Bergitka Roma (Romowie górscy), grupa zamieszkująca południową część polski, Lowarzy i Kełderasze. Do najliczniejszej grupy w Polsce należy Polska Roma, podzielona na dwa regionalne odłamy: Sasytka Roma i Chaładytka Roma (Romowie „rosyjscy” i Romowie „niemieccy”).

Występowanie Międzynarodowego Dnia Romów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota08.04.2023Międzynarodowy Dzień Romów 2023
Poniedziałek08.04.2024Międzynarodowy Dzień Romów 2024
Środa08.04.2026Międzynarodowy Dzień Romów 2026
Czwartek08.04.2027Międzynarodowy Dzień Romów 2027
Sobota08.04.2028Międzynarodowy Dzień Romów 2028
Niedziela08.04.2029Międzynarodowy Dzień Romów 2029
Poniedziałek08.04.2030Międzynarodowy Dzień Romów 2030
Wtorek08.04.2031Międzynarodowy Dzień Romów 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 8 kwietnia