Międzynarodowy Dzień Solidarności 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności zostało 148 dni, czyli 4 miesiące i 26 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Solidarności przypada na 20 grudnia (piątek).

Międzynarodowy Dzień Solidarności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem. Coroczne obchody Dnia nawiązują do aktualnych wydarzeń światowych, które wymagają odpowiednich rozwiązań oraz solidarności społeczeństwa. Celem Międzynarodowego Dnia Solidarności jest promowanie działań wspierających potrzebujące osoby.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśliła wartość solidarności w Deklaracji Milenijnej, jako najważniejszej wartości w budowaniu więzi międzynarodowych w XXI wieku. Organizacja zwróciła uwagę na sprawiedliwy dostęp do zasobów materialnych i wzajemnej pomocy między bogatszymi a biedniejszymi społeczeństwami. Głównym celem państw członkowskich Organizacji Narodowych Zjednoczonych jest ograniczenie ubóstwa, głodu, niekorzystnych zmian środowiskowych oraz dążenie do zapewnienia lepszej jakości opieki zdrowotnej. W 1997 roku w Polsce została powołana z inicjatywy prezydenta RP Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Celem Fundacji jest realizowanie zadań z zakresu międzynarodowej współpracy, zwłaszcza wspieranie projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Afryki Północnej oraz Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej. Od 2012 roku Fundacja wsparła ponad 180 projektów na łączną sumę niemal 30 milionów zł. Dofinansowane projekty, a także podejmowane przez Fundację działania własne, koncentrują się wokół wsparcia demokracji lokalnej, samorządności i podmiotowości obywateli oraz współpracy instytucji publicznych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych.

Międzynarodowa Solidarność jest niezbędna w sytuacji konfliktów zbrojnych. W wyniku walk ofiarami stają się także osoby cywilne, które tracą cały dorobek swojego życia. Bez odpowiedniej pomocy z zewnątrz wiele ludzi skazanych jest na ubóstwo, choroby oraz śmierć. W 2011 roku, na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ państwa członkowskie zostały wezwane do wzięcia pod uwagę pięciu imperatywów XXI wieku, w których solidarność odgrywa niezbędną rolę. Celem współpracy międzynarodowej jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, zapobieganie konfliktom zbrojnym, przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i skutkom katastrof naturalnych oraz budowa bezpiecznego świata, w którym zagrożone społeczeństwa będą miały szansę na odzyskanie bezpieczeństwa.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Solidarności w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek20.12.2022Międzynarodowy Dzień Solidarności 2022
Środa20.12.2023Międzynarodowy Dzień Solidarności 2023
Sobota20.12.2025Międzynarodowy Dzień Solidarności 2025
Niedziela20.12.2026Międzynarodowy Dzień Solidarności 2026
Poniedziałek20.12.2027Międzynarodowy Dzień Solidarności 2027
Środa20.12.2028Międzynarodowy Dzień Solidarności 2028
Czwartek20.12.2029Międzynarodowy Dzień Solidarności 2029
Piątek20.12.2030Międzynarodowy Dzień Solidarności 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 20 grudnia